NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel jezuita P. Karel Weichsel

By Publikováno 20. 9. 2011 24 září, 2019 Aktuality

V pondělí 19. září 2011 ráno zemřel ve věku 87 let v nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži P. Karel Weichsel, SJ. Poslední rozloučení se zemřelým se uskuteční ve čtvrtek 22. září při mši svaté od 15.00 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě a po ní bude jeho tělo uloženo na velehradském hřbitově.

Olomouc: P. Karel Weichsel, SJ se narodil 15. listopadu 1923 v Praze. Základní školu navštěvoval ve Slaném, kde potom i absolvoval rok reálného gymnázia, zbývající ročníky dokončil v Hranicích na Moravě. Tam také studoval na hudební škole hru na housle. V letech 1943–1945 pracoval jako geometr v Herzogenburgu v Rakousku. V roce 1945 nastoupil na olomouckou teologickou fakultu, z níž po absolvování čtyř semestrů přešel 14. srpna 1947 do jezuitského noviciátu na Velehradě. Po něm zahájil filozofická studia v Děčíně, nebylo mu však dopřáno je dokončit. V březnu 1950 byl spolu s dalšími řeholníky zatčen a internován v Bohosudově. Od září 1950 až do února 1953 konal vojenskou službu u PTP. Z rukou biskupa Pavla Hnilici přijal 17. srpna 1951 ve Zvolenu tajně kněžské svěcení.

V letech 1953–1956 bydlel v Hranicích a pracoval jako soustružník, kontrolor a kalkulant, než byl v lednu 1956 zatčen a za dva měsíce nato odsouzen krajským soudem v Ostravě na tři a půl roku žaláře za členství v řeholním řádu a opomíjení státního úřadu pro církevní věci. Po amnestii v roce 1959 pracoval až do roku 1966 jako pomocný dělník a topič. Přitom večerně absolvoval průmyslovou školu strojírenské technologie a v roce 1967 nastoupil do zaměstnání jako revizní technik u Severomoravských cihelen v Hranicích.

Když se po pražském jaru komunistický režim uvolnil, rozvázal pracovní poměr a působil v letech 1969–1975 v duchovní správě v Hranicích, Černotíně a Špičkách. 15. srpna 1969 složil spolu dalšími spolubratry v kostele sv. Ignáce v Praze své poslední sliby. Z duchovní služby odešel na vlastní žádost a v dubnu 1975 nastoupil jako topič u Podniku bytového hospodářství v Hranicích, kde zůstal až do odchodu do důchodu v roce 1983. Od října 1980 získal na svou žádost opět státní souhlas k vykonávání duchovenské služby a při zaměstnání spravoval farnost Potštát. Po roce 1989 se stal členem řádové komunity na Svatém Hostýně. Pak pracoval v duchovní správě v Jáchymově a od roku 1992 jako duchovní a exercitátor na Velehradě.

Otec Karel zůstal po celý život věrný Bohu, řeholnímu povolání a kněžské službě. V promluvách, v duchovních cvičeních a v četných osobních rozhovorech předával osobitým a neotřelým způsobem zásady víry a duchovního života. Přeložil také z němčiny několik knih a církevních a řádových publikací. V posledních měsících života musel snášet obtíže věku a nemoci, v domově u sester sv. Kříže v Kroměříži ještě nedávno oslavil 60 let svého kněžství.