NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Učitelé se modlili i vzdělávali na Svatém Hostýně

By Publikováno 22. 8. 2011 24 září, 2019 Aktuality

V sobotu 20. srpna 2011 se za krásného počasí sešlo několik desítek pedagogů, ale také rodičů a dětí, které přišly prosit za své učitele, při tradiční pouti na Svatý Hostýn. Hlavním hostem a celebrantem mše svaté byl P. Petr Piťha, který ve svých promluvách povzbuzoval pedagogy k tomu, aby se za svou víru nestyděli, ale ukázali svému okolí, že právě víra je nosným pilířem jejich života.

Olomouc: Ve své přednášce v Jurkovičově sále připomněl prof. Piťha, ministr školství v letech 1992–1994, že dnešní společnost je nemocná a očekává od věřících, že jí vrátí ztracený morální kredit. Příležitost k tomu jsou v současnosti dvě – výročí narození svaté Anežky a blížící se výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje.

Zástupkyně Centra pro školy Arcibiskupství olomouckého nabídla pedagogům plán dalšího vzdělávání pedagogů a také účast na projektu „Vstupy do škol s náboženskými tématy“, který pomáhá na školách šířit informace o křesťanských svátcích. Podělila se s nimi také o radost z minulého období, kdy se zásluhou 60 proškolených lektorů asi 5000 dětí zapojilo do akce „Den kostelů“ a mnozí z nich tak poprvé navštívili kostel ve svém bydlišti.

Krátkou zprávu podali i zástupci Unie křesťanských pedagogů a pozvali přítomné učitele k vstoupení do svých řad, protože pouze při dostatečném počtu členů mohou komunikovat s ministerstvem školství a prosazovat zájmy věřících rodičů a učitelů.

Pedagogové se s poutí rozloučili Cestou světla a po závěrečným požehnání se rozešli do svých domovů a škol.

Helena Polcrová, Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého