NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ostravsko-opavská diecéze si připomíná 15 let od založení

By Publikováno 30. 5. 2011 24 září, 2019 Aktuality

Na dnešní den připadá výročí 15 let od založení ostravsko-opavské diecéze. Stalo se tak 30. května 1996 zřizovací bulou dnes již blahoslaveného papeže Jana Pavla II., který tehdy vyhověl žádosti biskupů moravské církevní provincie a oddělil území na severní Moravě a ve Slezsku od olomoucké arcidiecéze. Oslavy výročí proběhnou na slavnost hlavní patronky ostravsko-opavské diecéze sv. Hedviky v neděli 16. října.

Ostrava: V roce 1996 bylo zakládací bulou „Ad christefidelium spirituali“ z olomoucké arcidiecéze vyděleno jedenáct děkanátů, které se staly základem pro novou ostravsko-opavskou diecézi se sídlem v Ostravě. Prvním biskupem byl jmenován Mons. František Václav Lobkowicz, který byl tehdy světícím biskupem pražským. Do úřadu byl slavnostně uveden 31. srpna 1996 v katedrále Božského Spasitele.

Snahy o zřízení samostatného biskupství na území Slezska se datují již z doby vlády pruského krále Bedřicha II., od roku 1742. Později se o totéž snažila císařovna Marie Terezie, ale toto úsilí ani tehdy, ani za první republiky nebylo korunováno úspěchem. Teprve konec 20. století přinesl změnu a vznik nové ostravsko-opavské diecéze. Celá staletí předtím byly farnosti od Bílé Vody až po Hrčavu součástí různých církevních uspořádání podle toho, jak určovaly více než tisícileté dějiny.

Pavel Siuda, www.doo.cz