NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskup Hrdlička vydal překlady anglických metafyzických básníků

By Publikováno 5. 5. 2011 24 září, 2019 Aktuality

Karmelitánské nakladatelství vydalo v uplynulých dnech knihu „V souhvězdí slávy“, výbor poezie anglických metafyzických básníků. Básnické texty z díla jednotlivých básníků 17. století vybral a přeložil Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký.

Olomouc: Hovoříme-li o anglických metafyzických básnících, jimž je věnován průkopnický výbor Mons. Josefa Hrdličky, nechceme a nemůžeme je chápat jako školu, jako vyhraněnou básnickou skupinu nebo organizované hnutí. Výbor přináší nejen jádro metafyzické poezie, ale uvádí ji v širším kontextu. Doslov napsal Mojmír Trávníček.

Olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička je autorem mnoha knih. V Karmelitánském nakladatelství vyšly mimo jiné publikace Probuď se, citero a harfo (2006), Biřmování (2007), Silná jako smrt je láska (2008). Připravil a přeložil také výběr z anglické duchovní poezie, který byl vydán pod názvem Démant a slza (1999, 2007). V Matici cyrilometodějské vyšly jeho knihy Věřím, věříme (2011), výbor z básnického díla G. K. Chestertona Souzvuk barev (2004) nebo antologie evropské poezie o Panně Marii Celá krásná (2004) a v nakladatelství Refugium vydal výbor básní anglického jezuity Roberta Southwella Hořící dítě a jiné básně (2008).

zdroj: www.ikarmel.cz