NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Poselství nemocným k postní době a Velikonocům 2011

By Publikováno 6. 4. 2011 24 září, 2019 Aktuality, Nemocní

Tradiční poselství, které vždy v době adventní a postní zasílají olomoucký arcibiskup Jan Graubner a světící biskup Josef Hrdlička nemocným ve své diecézi, připomíná probíhající přípravu na jubilejní rok 2013, kdy budeme slavit 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Součástí jsou také dopisy prezidenta Arcidiecézní charity a biskupského vikáře pro mládež. Plný text poselství naleznete v příloze článku.

Olomouc: V uplynulých dnech bylo zveřejněno vyšlo nové vydání „Poselství nemocným“. Toto poselství vychází již patnáctý rok vždy v době postní a adventní v počtu 6200 ks. Je přílohou diecézního zpravodaje Acta curiae a dále je rozesláno na farní úřady, do nemocnic a do dalších zařízení. Jeho obsahem je dopis našich biskupů, dopis Arcidiecézní charity a dopis Centra pro mládež. Text poselství naleznete v příloze.