NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

K probíhajícímu Roku křtu vydali biskupové novénu

By Publikováno 28. 3. 2011 24 září, 2019 Aktuality

Po dobré zkušenosti s novénou před papežskou návštěvou v ČR rozhodla Česká biskupská konference použít novénu také při přípravě na cyrilometodějské výročí roku 2013. Oslava výročí je šancí, jak se vrátit ke kořenům naší křesťanské, kulturní a státní identity. Přiložená brožurka „Novéna o křtu“ přináší materiál pro pochopení této svátosti a jejího významu v životě křesťana a stejnému tématu se věnuje i připojené zamyšlení prof. Petra Piťhy. Doporučenými daty k modlitbě novény jsou dny 2.-10. dubna 2011.

Zamyslet se nad vlastním křtem

Cyrilometodějská misie znamenala radikální změnu životního stylu – pokřtění, počátek písemně zaznamenávané kulturní tradice, a provedla právní zarámování rozsáhlého území jako rovnocenného státního útvaru v Evropě.

Z hlediska „vnitřního“ života církve jde na prvém místě o upevnění identity křesťana. Ta se u každého opírá o zásadní moment biografie, kterým je přijetí křtu, jímž jsme uvedeni do společenství církve a do jednoty s Ježíšem Kristem.

Řekl bych, že všechny hovory o křesťanské identitě, autentičnosti, věrohodném svědectví a evangelizaci se nutně musí dotknout problému, jak dalece jsme pochopili obsah a význam křtu. Nejde přitom jen o jeho zcela formální přijímání, jehož svědky často jsme. Jde také o důsledné budování křesťanské osobnosti, které nejednou opomíjíme.

Tato brožurka není chápána jako katechetické poučení, je to výzva k samostatné práci na sobě samém. Do centra zájmu je postaven křestní slib, který každoročně obnovujeme na Bílou sobotu. Je součástí smlouvy mezi Bohem, který nám poskytuje ochranu a nabízí spásu, a námi, kteří se odříkáme zla a vyznáváme Boží suverenitu. Z toho pak vycházejí úvahy o našem postavení ve světě poškozeném hříchem, v prostoru okupovaném Božím odpůrcem. V úvahách o tomto postavení křesťana – obhájce Božího království přestává jít o vnitřní záležitost církve, ale jde o věc veřejnou, tj. společenskou.

Docela zajímavou linii novény tvoří myšlenka, že práce na kvalitě vlastního života je výsostně altruistická záležitost a že pod kbelík ukrytá svíce musí zhasnout, nebo to, že neslaná sůl se sice nemusí obávat odhalení a útoku, ale k ničemu se nehodí.

Petr Piťha, upraveno, zdroj tisk.cirkev.cz