NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na Velehradě se setkali kněží tří moravských diecézí

By Publikováno 24. 3. 2011 24 září, 2019 Aktuality

Setkání kněží a jáhnů ze tří diecézí, které tvoří moravskou provincii, proběhlo počátkem tohoto týdne na Velehradě. Zúčastnilo se ho pět biskupů a kolem 150 kněží a jáhnů, kteří se v jeho průběhu zamýšleli nad tématem křtu.

Velehrad: Ve dnech 21.-23. března 2011 se na Velehradě setkali kněží a jáhni tří moravských diecézí – Arcidiecéze olomoucké, Diecéze brněnské a Diecéze ostravsko-opavské. Téměř 150 účastníků pozdravili nejen sídelní biskupové všech diecézí – arcibiskup Jan Graubner, biskup Vojtěch Cikrle a biskup František Václav Lobkowicz, ale také olomoucký světící biskup Josef Hrdlička a jako host trnavský arcibiskup Róbert Bezák ze Slovenska.

S ohledem na probíhající Rok křtu, první zastavení v tříleté přípravě na jubileum 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, jehož oslavy vyvrcholí roku 2013 právě na Velehradě, se účastníci setkání věnovali právě této svátosti. Zamýšlet se nad ní mohli hned z několika hledisek: z pohledu teologického či praktického, nebo např. v ekumenických souvislostech. V jednotlivých přednáškách bylo zdůrazněno, že křest není jen jedním z mnoha životních okamžiků, ale je počátkem celoživotní cesty každého křesťana.

Jedna z přednášek byla věnována i samotnému Velehradu. Historik Jaroslav Šebek při ní zmínil posledních sto let dějin poutního místa a zvláštní pozornost věnoval například roku 1985, kdy u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje právě na Velehradě zazněl z úst věřících poprvé hlasitý odpor vůči komunistickému režimu.

(gra)