NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Kroměříži proběhlo Arcidiecézní fórum mládeže

By Publikováno 22. 3. 2011 24 září, 2019 Mládež

Kroměříž se ve dnech 4.-6. března 2011 opět stala dějištěm již třetího Arcidiecézního fóra mládeže, na které arcibiskup Jan Graubner pozval mladé zástupce farností, aby naslouchal jejich hlasu. Pozvánku na setkání s mottem „Křesťanské společenství mládeže“ přijalo 127 zástupců z celkem 91 farností a na 30 kněží a jáhnů.

Kroměříž: V pátek po příjezdu čekala na účastníky fóra večeře a oficiální zahájení v aule gymnázia. Večer byli delegáti podle děkanátů, odkud pocházejí, rozděleni do skupinek a v nich se zamýšleli nad současným stavem společenství mládeže. Ráno slavili s arcibiskupem Graubnerem mši svatou a vyslechli si přednášku P. Rudolfa Smahela, SDB. Sobotní den byl vyplněn další prací ve skupinkách, diskuzí s arcibiskupem Graubnerem, P. Smahelem a P. Kamilem Obrem, biskupským delegátem pro mládež. Aby se účastníci mohli odreagovat, byla připravena večerní hra po Kroměříži. V neděli ráno účastníci schválili společné prohlášení, které bylo přečteno při slavnostní závěrečné mši svaté v kostele sv. Mořice.

Letošní setkání tedy hlavně mapovalo současný stav společenství mládeže v našich farnostech.

Co pomáhá společenství

Živá společenství staví na Kristu, společné modlitbě a Písmu svatém. Nezbytní pro život společenství jsou mladí lidé, kteří nás dokážou motivovat a jít nám příkladem, jsou ochotní se podílet na vytváření pestrého programu. V současné nestabilní době vidíme jako důležité se pravidelně scházet, navazovat a prohlubovat osobní přátelství. Je pro nás důležité mít ve farním společenství své místo a vnímat podporu kněze. Cítíme se užiteční a potřební, když se můžeme konkrétně zapojit do života farnosti.

Co ohrožuje společenství

Uvědomujeme si také, že je mnoho skutečností, které naše společenství mládeže ohrožují. Je to mnohdy naše lenost, nechuť zapojit se a neochota vzít na sebe zodpovědnost. Někdy jsme přehlceni množstvím nabídek, uzavíráme se ve virtuálním počítačovém světě a nechce se nám vstupovat do reálných radostí a starostí lidí kolem nás. Občas se ztrácí z našich společenství modlitba a kvalitní duchovní program. Stále rychlejší střídání generací nás vyzývá, aby naše společenství věnovala pozornost aktuálním problémům a neuzavírala se vůči svému okolí. Pokud dlouhodobě necítíme podporu kněze a farnosti, naše společenství zanikají.

Z jednání Fóra vzešly tyto výzvy mladým lidem, biskupům, kněžím a farním společenstvím olomoucké arcidiecéze:

Vzkazujeme mladým lidem:

– Žijte naplno v Kristu, stavějte na modlitbě a Písmu.

– Vzdělávejte se v otázkách víry a práce s mládeží, nebojte se na sebe vzít zodpovědnost.

– Oslovujte mladé lidi, zvěte je do společenství a věnujte jim svůj čas.

– Buďte hrdi na svou církev, nebojte se mluvit o Bohu, víře a církvi veřejně.

– Spolupracujte s kněžími, farníky a ostatními společenstvími – zdolávejte překážky společně.

– Nezapomínejte na službu ve farnosti a nebojte se námahy.

– Dávejte a ne jen přijímejte.

– Vytrvejte, nedejte se odradit počátečními neúspěchy.

– Vypněte počítače a pojďte mezi lidi.

– Pamatujte, že radost je klíčem k lidským srdcím.

– Nepočítejte se pořád! I tři jsou dost.

Našim biskupům vzkazujeme:

– Děkujeme za Váš čas a vážíme si Vašeho zájmu o mládež.

– Reagujte na dění ve společnosti u nás i ve světě. Váš názor je pro nás důležitý.

– Prosíme, nechávejte nám kaplany pro mládež déle než jeden rok.

Vzkazujeme všem kněžím:

– Děkujeme za vše, co pro nás děláte.

– Vzdělávejte se v otázkách pastorace mládeže.

– Mluvte k nám srozumitelně a nevyhýbejte se palčivým tématům.

– Věnujte se také dosud nezapojeným a ukažte jim, že mohou být ve farnosti užiteční.

– Důvěřujte nám mladým, všímejte si potencionálních animátorů a nebojte se nám svěřit úkoly v rámci vedení společenství.

– Naslouchejte kaplanům pro mládež a zástupcům za děkanáty a informujte o aktivitách mládeže.

– Rádi vás uvidíme na našich setkáních.

– Modlete se za nás.

– Jste pro nás vzorem, pomáhejte i nám najít cestu a vytrvat na ní.

Farníkům vzkazujeme:

– Setkávejme se i mimo liturgii.

– Komunikujme mezi sebou, sdílejme se, podporujme se a respektujme odlišné názory.

– V rodinách se společně modleme a vzdělávejme ve víře. Z dobrých rodin se rodí i dobrá společenství.

– Modleme se za svého kněze, ochotně mu pomáhejme a neodsuzujme ho.

– Budujte u dětí a mládeže úctu ke kněžím. Nemluvte o nich zle.

– Zapojte své děti do života farnosti (schola, ministranti, farní tábory…)

– Nevyhazujte malé děti z kostela kvůli malichernostem. Jsou budoucností církve.

– Dejte mladým lidem zakusit, že mají mezi vámi své místo.

– Nebojte se nových podnětů, které mladí lidé přinášejí.

– Možná se někdy chováme specificky. Mládí však specifické je. Prosíme, respektujte to.

– Předávejte mladým zkušenosti. Nenechte se odradit, když se tváří, že o vaše rady nestojí.

– Děkujeme za modlitbu, důvěru, zázemí a vytváření farního společenství.

Delegáti III. Arcidiecézního fóra mládeže