NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Hostýnská bazilika se po rekonstrukci podlahy znovu otevřela

By Publikováno 21. 3. 2011 24 září, 2019 Aktuality, Památky

V neděli 20. března 2011 slavil arcibiskup Jan Graubner mši svatou v hostýnské bazilice Nanebevzetí Panny Marie u příležitosti svatojosefské pouti a znovuotevření baziliky po půl roku trvající rekonstrukci podlahy, do níž bylo položeno nové topení. Mše svaté se zúčastnilo několik stovek věřících.

Svatý Hostýn: Několik stovek poutníků dorazilo navzdory mrazivému počasí na vrcholu kopce na první letošní bohoslužbu v rekonstruované hostýnské bazilice. Dopolední mši svatou zde celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner a slavnostně tím kostel otevřel po nákladné půlroční rekonstrukci podlahy. „Bylo do ní instalováno podlahové topení, které vytopí baziliku na příjemných a plánovaných osm až devět stupňů Celsia,“ raduje se hostýnský technický administrátor Petr Janek.

Na přání památkářů musela být podle něj položena dlažba napodobující původní podlahu, což se ukázalo jako nejdražší část osmimilionového rozpočtu. „Zatepleny dále byly klenby a prostory nad varhanami a oratořemi, uspoří to náklady na vytápění a také se v kopuli zdiva bude srážet podstatně méně vodních par,“ vysvětlil Janek. Poslední částí provedených oprav bylo restaurování sochy Panny Marie Svatohostýnské.

Rektor baziliky P. Jiří Šolc během mše poděkoval všem, kdo se na opravách podíleli. Arcibiskup Graubner zase připomenul svátek sv. Josefa, který připadá na 19. března, a v této souvislost uhovořil o mužské zbožnosti: „Místo vyjadřování emocí chlapi raději jdou a udělají něco kolem kostela,“ zavzpomínal i na své působení ve farnostech. Podobným dokladem praktické zbožnosti je podle něj i ta skutečnost, že rekonstrukce hostýnské baziliky je financována pouze dary věřících.