NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Charita Olomouc připravila setkání odborníků na problematiku rasismu

By Publikováno 18. 3. 2011 24 září, 2019 Aktuality, Charita

Středisko Khamoro pro etnické menšiny a poradenství Charity Olomouc připravilo 18. března 2011, u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění rasové diskriminace, konferenci s názvem „Den boje proti rasismu“.

Olomouc: Ve velkém sále olomoucké arcibiskupské kurie se sešlo na padesát účastníků akce z řad odborníků, studentů i dalších zájemců o danou oblast, kteří si jednak vyslechli příspěvky pozvaných hostů, ale mohli i pokládat dotazy, diskutovat a vyměňovat si praktické zkušenosti s řešením konkrétních rasistických projevů.

Odborníci z různých koutů republiky ve svých vstupech mluvili mj. o problematice mediálního obrazu národnostních menšin, jednotlivých projevech rasové diskriminace a boji proti nim či zaměřili svou pozornost na otázku zvládání extremistických pochodů a dalších projevů rasové nesnášenlivosti. Tímto získala konference aktuální rozměr, protože zde např. byla analyzována a prodiskutována nedávná akce Dělnické strany sociální spravedlnosti v Novém Bydžově či pochody radikálů Přerovem.

„Cílem konference bylo poukázat na problematiku rasismu a diskriminace v České republice a seznámit se s prací a zkušenostmi pracovníků různých organizací, kteří se věnují problematice rovného zacházení a dodržování lidských práv,“ shrnula přínos setkání koordinátorka akce Andrea Koukalová.

S průběhem ojedinělé celodenní akce byli její účastníci, dle slov vedoucí Střediska Khamoro Jany Březinové, velmi spokojeni. „Odborníci z pražských, brněnských, olomouckých a ostravských organizací či přizvaní zástupci Policie ČR ocenili to, že jsme se ujali iniciativy a nejspíš vůbec poprvé a jako první zorganizovali takovouto konferenci. Doufám tedy, že se snad bude v započaté tradici pokračovat a že toto setkání přítomné pozitivně motivovalo k další činnosti,“ doplnila ještě Březinová.

Záštitu nad akcí převzali Mgr. Evy Machová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce, a olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontakt: Bc. Jana Březinová, vedoucí Střediska Khamoro pro etnické menšiny a poradenství, mobil: 736 764 928, e-mail: jana.brezinova@olomouc.charita.cz