NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Únorový svátek sv. Cyrila a Metoděje oslaví arcibiskup Graubner v Římě

By Publikováno 11. 2. 2011 24 září, 2019 Aktuality

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner společně s dalšími biskupy ČR odlétá v sobotu 12. února 2011 na návštěvu Říma. Hlavním bodem programu bude slavnostní mše svatá u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje, biskupové se ale kromě ní také setkají s českými bohoslovci a uctí památku kardinála Berana.

Olomouc: Svátek sv. Cyrila a Metoděje, který si v naší zemi připomínáme 5. července, připadá v celé církvi na 14. února. Právě toho dne roku 869 zemřel v Římě sv. Konstantin-Cyril a byl pochován v bazilice sv. Klimenta. Návštěva tohoto kostela a mše svatá je hlavním důvodem cesty biskupů ČR do Říma, a to zvláště v prvním roce příprav na 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu, které si připomeneme v roce 2013.

Biskupové do Říma odlétají v sobotu 12. února. Následujícího dne dopoledne budou slavit mši svatou v české koleji Nepomucenum společně s českými bohoslovci. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Jan Graubner, homilii přednese arcibiskup Dominik Duka.

V pondělí 14. února dopoledne se biskupové setkají s velvyslancem ČR u Svatého stolce Pavlem Vošalíkem a ministrem kultury Jiřím Besserem. Společně pak ve vatikánské bazilice sv. Petra uctí památku bývalého pražského kardinála Josefa Berana, který v Římě zemřel a byl pohřben do papežské hrobky vatikánské baziliky. Večer pak oslaví svátek sv. Cyrila a Metoděje. Mši svaté, která v bazilice sv. Klimenta začne v 18.30 hodin, bude předsedat kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský. Po skončení bohoslužby sestoupí biskupové do spodní baziliky a pomodlí se společně v místě, kde jsou uloženy ostatky sv. Cyrila. Do naší vlasti se biskupové vracejí v úterý.

Oltář s ostatky sv. CyrilaBazilika sv. Klimenta je zasvěcena čtvrtému papeži sv. Klimentovi I. (88-97), o kterém tradice říká, že byl vyhnán na Krym a svržen do moře s kotvou uvázanou na krku. Původní budova byla postavena ve 4. století, roku 1084 ji zničili Normané a roku 1108 byla nad spodním kostelem vystavěna současná bazilika, která svoji dnešní podobu získala při barokní přestavbě exteriéru v letech 1715-1719. Spodní kostel byl znovu odkryt v letech 1857-1870. Při pozdějších vykopávkách (1912-1914) byla pod spodní bazilikou odhalena ještě další vrstva, v níž se nalézá obytný dům. Podle některých jde o dům Tita Flavia Klementa, římského konzula a bratrance císaře Domitiana, později umučeného pro víru. Má se za to, že právě tam se shromažďovalo křesťanské společenství kolem třetího z Petrových nástupců, papeže Klimenta, který měl snad být původně dokonce otrokem v tomto domě vysoko situovaného Římana. Ve spodní bazilice se nalézají fresky z 11. století znázorňující scény ze života sv. Klimenta, mj. i přenesení jeho ostatků z Krymu do Říma sv. Cyrilem a Metodějem roku 867. Malá vyvýšenina označuje původní hrob sv. Cyrila.

V olomoucké arcidiecézi si svátek sv. Cyrila a Metoděje připomenou věřící na Velehradě, kde bude mši svaté v neděli 13. února od 10.00 hodin předsedat světící biskup Josef Hrdlička.

Zdroj informací o bazilice sv. Klimenta: tisk.cirkev.cz