NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskup Hrdlička zahájí grantový projekt na podporu etické výchovy ve školách

By Publikováno 10. 2. 2011 24 září, 2019 Aktuality, Školy

V sobotu 12. února 2011 bude na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově zahájen grantový projekt „Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji“, jehož cílem je propagovat výuku předmětu etická výchova na školách. Slavnostního zahájení se vedle zástupců Olomouckého kraje zúčastní i světící biskup Josef Hrdlička.

Prostějov: Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově se již několik let podílí na utváření osobnostního rozvoje studentů i pedagogů. Není tedy náhodou, že uspělo při získání grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a potrvá do června 2012.

Cílem projektu je podpořit změnu chování žáků k vědomému dodržování základních etických principů tak, aby vyrůstali v prosociální osobnosti, v pozitivně laděné, zdravě sebevědomé a charakterní lidi, kteří jsou schopni kvalitních vztahů s druhými.

Činnost centra bude spočívat v propagaci výuky předmětu etická výchova na základních a středních školách Olomouckého kraje a v metodické pomoci školám, které se rozhodnou předmět etická výchova zařadit do svého Školního vzdělávacího programu.

Dalším cíl sleduje profesní a osobní růst pedagogické veřejnosti, motivaci k dalšímu vzdělávání, osvojení nových metod práce atd. Proto v rámci výše uvedeného projektu dostane 32 ředitelů, pedagogů, výchovných poradců i preventistů ze ZŠ, SŠ a gymnázií Olomouckého kraje příležitost rozšířit svou aprobaci v oblasti etické výchovy v akreditovaném vzdělávacím kurzu.

Partnerskými školami projektu jsou Církevní gymnázium Německého řádu v Olomouci a Základní škola sv. Voršily v Olomouci. Projekt bude slavnostně zahájen v sobotu 12. února 2011 v 9.00 hodin v budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ V Prostějově (Komenského 17). Svou účast na slavnostním ceremoniálu přislíbili náměstkové hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák a Pavel Sekanina, starosta města Prostějov Miroslav Pišťák, a také Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký a biskupský vikář pro školy.