NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nové Mauzoleum olomouckých biskupů se otevírá v pátek

By Publikováno 13. 12. 2010 24 září, 2019 Aktuality, Památky

V pátek 17. prosince 2010 bude v kryptě katedrály sv. Václava otevřeno Mauzoleum olomouckých biskupů. Zároveň zde proběhne vernisáž výstavy zrestaurovaných sbírkových předmětů.

Olomouc: Mauzoleum olomouckých biskupů v kryptě olomoucké katedrály sv. Václava je nová muzejní a duchovní prostora, kde návštěvníci mohou na chvíli rozjímat nad biblickým „Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš“. Vystaveny jsou zde rakve kardinála Františka Ditrichštejna, arcibiskupa Viléma Jana Vojtěcha Kolovrata-Libštejnského, biskupa Karla II. Lichtenštejna-Castelcorna a kardinála Maria Tadeáše Trauttmansdorffa. Ostatky olomouckých biskupů byly do hrobky znovu uloženy při dušičkové pobožnosti 2. listopadu letošního roku.

V rámci slavnostního otevření, které začíná v pátek 17. prosince ve 14.00 hodin, proběhne rovněž vernisáž výstavy zrestaurovaných sbírkových předmětů olomoucké katedrály a premiéra filmu Katedrála sv. Václava Olomouc. Bude tak zakončen projekt „Vnitřní opravy a restaurování katedrály v Olomouci“, který podpořily Finanční mechanismus Norska a Olomoucký kraj.