NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Lektoři se zamýšleli nad probouzením daru umění ve své službě

By Publikováno 11. 11. 2010 24 září, 2019 Aktuality, Lektoři

V sobotu 23. října 2010 proběhlo v Olomouci již 8. setkání osob, které při bohoslužbě předčítají liturgická čtení. Ve velkém sále kurie na Biskupském náměstí se sešlo 25 lektorů z devíti děkanátů a patnácti farností a dva kněží – P. Josef Říha, kroměřížský děkan, a P. Marek Výleta, farář z Bílavska.

Olomouc: Tématu letošního setkání „Probouzení daru umění ve službě lektora“ se ujal vzácný host Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. První část tohoto tématu uchopil z hlediska pěti lidských smyslů. Člověk, který se cele účastní mše svaté, zapojuje při této liturgii všechny své smysly – zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Naučíme-li se naše smysly vnímavěji zapojit do prožívání slavnosti mše svaté, pomohou nám hlouběji a silněji prožívat spojení s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Pánem Ježíšem. Probudí v nás citlivé vnímání Boží krásy a pravdy.

Dalším důležitým momentem při slavení mše svaté, na který biskup Hrdlička upozornil, je vědomí, že součástí církve nejsme pouze my zde na zemi, ale i všichni andělé, svatí i ti, kteří odešli z tohoto světa ve stavu posvěcení. To znamená, že mše svaté se neúčastníme pouze my, ale celé nebe.

Druhá část dopoledního programu byla věnována poslechu hudebního pořadu nazvaného „Liturgická a náboženská témata v české hudbě 20. století“, jednoho dílu ze série pořadů Dialog hudby a víry, kterou ve spolupráci s Mons. Hrdličkou připravilo Radio Proglas.

Po občerstvení a volné debatě se pokračovalo v rozhovorech. Řeč přišla na otázky technického rázu čtení Božího slova a také organizační záležitosti lektorských společenství.

Setkání lektorů bylo jako vždy zakončeno mší svatou, kterou v kapli sv. Anny na Václavském náměstí sloužil nový dómský farář P. Ladislav Švirák a koncelebrovali hosté P. Josef Říha a P. Marek Výleta.

Další setkání lektorů v Olomouci, v pořadí deváté, se uskuteční v sobotu 22. října 2011 opět ve velkém sále kurie na Biskupském nám. 2. Hostem tohoto setkání bude doc. Petr Chalupa, ředitel Biblického díla, který nám zprostředkuje nahlédnutí do překladatelské činnosti biblických textů.

Martina Pavlíková