NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Léčení musí zahrnovat i péči o duši pacienta

By Publikováno 4. 11. 2010 24 září, 2019 Aktuality, Nemocní

Arcibiskup Jan Graubner dnes dopoledne pozdravil účastníky jednodenní zdravotnické konference „Olomouc kazuistická“, kterou pořádá I. Interní klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc spolu s nakladatelstvím Solen s.r.o.

Olomouc: Ve svém úvodním slově s názvem „Duchovní péče ve zdravotnictví, duchovní rozměr zdravotní péče o pacienta“ se arcibiskup Graubner zaměřil na neoddělitelnost tělesného a duševního rozměru člověka a zdůraznil, že nelze léčit tělo odděleně od duše. „Není možné léčit jenom nemoci, ale především nemocného člověka,“ dodal. Hovořil pak o chápání pojmu „duše“ v dějinách. Zatímco středověk viděl duši jako něco nehmotného, uvězněného v lidském těle, dnes je člověk chápán právě jako jednota těchto dvou složek. „Výsledkem souladu duše a těla je dokonalá harmonie všech hnutí, postojů, myšlenek, citů, přání, nálad a radostí,“ řekl olomoucký arcibiskup.

Péče o duši zahrnuje podle arcibiskupa Graubnera pomoc nemocnému, aby nalezl smysl toho, co prožívá, naplnil svůj život i tehdy, když jsou jeho schopnosti omezeny, a dokázal se smířit se sebou i s druhými lidmi. Role nemocničního kaplana je v tomto úsilí velmi užitečná. V závěru pak arcibiskup Graubner nabídl jménem církve zdravotníkům spolupráci na komplexní péči o člověka a jeho zdraví. „Obě strany se budou muset mnoho učit, ale máme naději na dobrou spolupráci, protože některé společné kroky máme už za sebou a byly velmi povzbuzující,“ uzavřel arcibiskup Graubner svůj příspěvek.

Jednodenní konference Olomouc kazuistická, nad níž kromě olomouckého arcibiskupa převzali záštitu také primátor Olomouce Martin Novotný, rektor UP prof. Miroslav Mašláň, děkan LF UP prof. Zdeněk Kolář a ředitel fakultní nemocnice MUDr. Radomír Maráček, se v pěti tematických blocích věnuje neurologii, kardiologii, interně, chirurgii a urologii. Mezi přednášejícími jsou lékaři působící v nemocničních zařízeních především v Olomouci, o zkušenosti ze své praxe se však podělí i hosté z Prahy, Hradce Králové či Znojma.