NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ostatky biskupů budou pietně uloženy do restaurovaných sarkofágů

By Publikováno 2. 11. 2010 24 září, 2019 Aktuality, Památky

Schránky s tělesnými pozůstatky olomouckých biskupů budou dnes, 2. 11. 2010, uloženy do restaurovaných sarkofágů v kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci. Pietní akt proběhne po mši svaté, která začíná v 18 hodin za přítomnosti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

Olomouc: Tělesné pozůstatky biskupů byly provizorně uloženy v nových měděných rakvích v jedné z kaplí katedrály poté, co byla hrobka olomouckých biskupů včetně rakví restaurována v rámci projektu Vnitřní opravy a restaurování katedrály v Olomouci z grantu MZV Norska.

Cínové sarkofágy na základě výběrového řízení restaurovala firma Houska & Douda s.r.o.

Projekt byl zahájen počátkem roku 2009 a jeho cílem je renovování interiérů katedrály sv. Václava v Olomouci a restaurování fresek, nábytku a církevních pokladnic s cílem zachování kulturního dědictví České republiky. Ukončen bude v prosinci 2010 slavnostním otevřením Mauzolea olomouckých biskupů.

Jindřich Suchánek, Metropolitní kapitula sv. Václava

Ivana Jeništová, tiskové oddělení ACHO