NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Probouzení daru umění ve službě lektora

By Publikováno 21. 10. 2010 24 září, 2019 Aktuality, Lektoři

V měsíci říjnu je před námi další setkání lektorů v Olomouci, které je určeno všem těm, kteří mají zájem svou lektorskou službu neustále prohlubovat, obohacovat a zkvalitňovat. Setkání začíná v sobotu 23. října v 10 hodin na Biskupském náměstí.

Olomouc: Liturgii jako komplex mnoha uměleckých směrů představí host 8. setkání lektorů Mons. Josef Hrdlička. Své myšlenky doplní hudbou z CD „Dialog hudby a víry.“ Čas po poledni bude věnován rozhovorům a praktickým otázkám lektorské služby. Setkání v Olomouci jako vždy bude zakončeno mší svatou v kapli Sv. Anny na Václavském náměstí ve 14 hod.

8. setkání lektorů v Olomouci se koná v sobotu 23. října 2010 od 10 hod. ve velkém sále Kurie na Biskupském nám. 2,

Veškeré informace poskytne hlavní organizátorka setkání lektorů v Olomouci pastorační asistentka Martina Pavlíková na e-mailu: pavlikova@arcibol.cz nebo na telefonním čísle 603 977 711.

Program:

od 9.30: prezentace a občerstvení v sále Kurie, 2. patro (příspěvek k občerstvení na společný stůl bude vítán)

10.00: zahájení setkání a společná modlitba

10.30: slovo o. biskupa Josefa Hrdličky na téma „Probouzení daru umění ve službě lektora“ doplněné hudbou z CD Dialog hudby a víry

12.00: Sál Kurie – modlitba Anděl Páně, občerstvení a volná debata

12.30: prostor pro rozhovoření dopoledního tématu a řešení praktických a organizačních otázek lektorů a jejich služby ve farnostech

14.00: zakončení 8. setkání lektorů mší sv. v kapli sv. Anny, Václavské nám.

Martina Pavlíková