NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na štít Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži se vrátila socha Panny Marie

By Publikováno 21. 10. 2010 24 září, 2019 Aktuality, Památky

Ve středu 20. října byla na štít kaple v prostorách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži umístěna socha Panny Marie Neposkvrněné. Původní socha musela být odstraněna před deseti lety kvůli špatnému stavu, její kopii z betonu požehnal arcibiskup Jan Graubner v pátek 8. října u příležitosti 150. výročí posvěcení školní kaple.

(foto Iva Bekárková)Kroměříž: Úsilí o obnovu sochy Neposkvrněné Panny Marie na štítě kroměřížského Arcibiskupského gymnázia (AG) bylo v tomto týdnu završeno, když skupina pracovníků v čele s autorem kopie, sochařem Vilémem Čechem z Roštína, umístila umělecké dílo na štít školní kaple.

Po deseti letech se tak Panna Maria vrací na místo, odkud půldruhého století shlížela na Kroměříž, než musela být snesena kvůli špatnému stavu. „Sochu vnímáme jako symbol duchovní ochrany celého města Kroměříže a všech jeho obyvatel. Mariiny roztažené ruce jako by symbolizovaly její otevřenost pro každého člověka,“ uvedl iniciátor celého díla a školní kaplan na AG, P. Pavel Stuška.

Původní socha byla na štít kaple AG vztyčena 1. května 1859, tedy ještě před dokončením samotné kaple, kterou posvětil tehdejší olomoucký arcibiskup Bedřich kardinál Fürstenberg 8. října 1860. Pro špatný stav materiálu – mušlového vápence – bylo v roce 2000 nařízeno její snesení, protože hrozilo nebezpečí, že se socha zřítí.

O zhotovení kopie a jeho návrat na původní místo se zasloužila skupina kroměřížských kněží, řeholních představených a dalších osob v čele s P. Stuškou. Prostředky na zhotovení téměř třímetrové sochy – celkem 380 tisíc korun – poskytli občané města, dobrodinci z širokého okolí i ze zahraničí.