NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cesta Světla

By Publikováno 8. 9. 2010 24 září, 2019 Aktuality

V neděli 12. září při pouti Matice svatohostýnské na Svatém Hostýně požehná arcibiskup Jan Graubner Cestu Světla. Hlavní mše sv. je v bazilice v 9.00 hod, požehnání Cesty světla ve 13.00 hod.

Cesta světla je nová pobožnost, která navazuje na tradiční pobožnost křížové cesty. Má také 14 zastavení, při kterých se rozjímá o slavných velikonočních událostech, o setkávání Krista zmrtvýchvstalého s jeho učedníky, o jeho nanebevstoupení a o seslání Ducha Svatého.

Nová meditační stezka je vybudována podél starobylého valu hostýnské pevnosti, v níž se díky přímluvě Panny Marie, jak ukazuje hostýnský poutní obraz, uchránili místní křesťané před Tatary.

Cesta je vybudovaná podle návrhu Ing. Josefa Indry z Prostějova. Obrazy namalovat Zdirad Čech z Kladna. Jednotlivá zastavení tvoří kamenný blok a dřevěná konstrukce se stříškou, která chrání obraz. Každý kámen je darován z jiného lomu. Celé dílo je zbudováno jen z darů a práce dobrovolníků. Je krásným svědectvím dobrých srdcí i mimořádného vztahu lidí k našemu nejnavštěvovanějšímu poutnímu místu.