NAVRCHOLU.cz

Restaurátoři vracejí lesk šternberskému chrámu

By Publikováno 6. 9. 2010 Září 24th, 2019 Aktuality, Památky

Už od dvacátých let minulého století čekal interiér chrámu Zvěstování Panny Marie – dominanty Šternberka – na restaurování. Tehdy v kostele shořely varhany a saze pokryly rozsáhlé unikátní barokní fresky Františka Antonína Šebesty- Sebastiniho.
‚Objekt bývalé lateránské kanonie patří k nejlépe dochovaným řádovým domům augustiniánských kanovníků na území Čech a Moravy. Také umělecká výzdoba se i přes nepřízeň osudu velmi dobře zachovala. Dokladem kladného vztahu k těmto historickým a uměleckým dílům je i právě probíhající oprava ve farním kostele,‘ uvedl Marián Marghold, manažer projektu obnovy interiérové výzdoby chrámu.
Už v červenci loňského roku začali odborníci na opravě pracovat. ‚V roce 2009 restaurátoři provedli opakovanou fixáž a čištění s odstraněním přemaleb z 19. století. Uvolněné omítky průběžně opravují a lokálně sundávají staré nekvalitní plomby a výspravy. Restaurátorské práce se sice nyní přerušily, ale budou pokračovat od dubna,‘ informoval Marghold.
Nového kabátu se dočkají i dřevěná a kovová okna, nově odborníci opraví osvětlení interiéru včetně elektroinstalací. ‚Složitost konstrukce lešení si vynutila demontáž čtyřiceti kostelních lavic i chrámových varhan s více než třemi tisíci píšťal. Obě tyto části interiéru je nutné restaurovat, ale pouze jen malou část bude možné zaplatit v rámci projektu obnovy interiéru. Jeden ze zdrojů získání dalších financí je i výtěžek z prodeje právě vydané knižní publikace o chrámu,‘ pokračoval manažer projektu.
Stavba lešení v monumentální chrámové lodi trvala čtyři měsíce, celkem se použilo dvaadvacet kilometrů lešeňových trubek, tisíce spojek, podlážek a dvacet kubických metrů dřevěných trámů a desek. ‚Restaurátoři budou v kostele pracovat do konce října roku 2010 a celý projekt by měl být hotový do konce března roku následujícího. Rekonstrukce chrámu, který je součástí bývalého augustiniánského kláštera, je podpořena grantem přes jedenadvacet milionů korun z Norských fondů. Dalších dva a půl milionu šternberské farnosti poskytl Olomoucký kraj a milionem a půl přispělo i město Šternberk,‘ doplnil Marghold.