NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Jak se slavil Rok kněží v Arcidiecézi olomoucké

By Publikováno 9. 6. 2010 24 září, 2019 Aktuality

V olomoucké arcidiecézi se již před oficiálním zahájením Roku kněží konala 16.června 2009 Pouť kněží za vlastní posvěcení na Svatém Hostýně, které se zúčastnili arcibiskup Jan i biskup Josef. V průběhu roku mimo jiné arcibiskup Jan Graubner postupně přijal kněze všech 21 děkanátů Arcidiecéze olomoucké. Setkání obsahovalo společnou modlitbu, otevřenou diskusi a večeři.

Při diecézní pouti k sv. Janu Sarkandrovi, knězi a mučedníkovi diecéze, předává arcibiskup vždy vyznamenání zasloužilým farníkům a letos v rámci Roku kněží, byla ocenění rozdána do řad zasloužilých kněží. Poděkoval všem kaplanům pro mládež, a aby poukázal na důležitost této služby, každému z nich věnoval bílé mešní roucho na znamení čistoty a vysokých ideálů, k nimž mají mládež vést. Rovněž poděkoval všem děkanům, kterým věnoval zelené mešní roucho jako symbol úkolu být nejen koordinátory pastorace v děkanátu, ale i rozdavateli naděje. Zlaté roucho předal jubilantům: P. Vojtěchu Daňkovi a P. Janu Jaškovi, kteří slaví stříbrné kněžské jubileum, dále zasloužilým kněžím za mimořádnou obětavou službu: P. Ivanu Fišarovi, P. Františku Petríkovi a Dr. Ing. Eduardu Krumpolcovi ThD., a za celoživotní kněžskou službu kanovníkům: Janu Kristovi a Gustavu Riedlovi, dalším jubilantům P. Antonínu Krylovi, P. Václavu Divíškovi, P. Květoslavu Kulavíkovi, P. Janu Kroupovi, P. Jaroslavu Cigošovi, P. Janu Dobešovi, P. Václavu Turzovi, a řeholním kněžím: P. Jozefu Bercovi, P. Janu Sark. Juráňovi, P. Karlu Tinkovi, P. Stanislavu Paláskovi a P. Stanislavu Malinskému. Mimořádné ocenění předal P. Antonínu Pospíšilovi, P. ICLic. Antonínu Kupkovi, P. Janu Kutáčovi, P. ICLic. Janu Můčkovi, P. Václavu Vrbovi, které papež Benedikt XVI. jmenoval svými kaplany s titulem Monsignor, a generálnímu vikáři Mons. Milanu Koubovi a soudnímu vikáři Mons. doc. ICLic. Františku Poláškovi ThD. předal jmenování čestnými preláty Jeho svatosti.

Rok kněží vyvrcholil Poutí kněží za vlastní posvěcení na Svatý Hostýn 8. června za účasti více než 150 kněží a obou biskupů. Radostná atmosféra společné modlitby a vzájemného sdílení byla pro všechny povzbuzením. Dva ze starších kněží vystoupili se svým svědectvím. Arcibiskup promluvil o některých zemřelých významných kněžích diecéze a všem kněžím předal svou knihu Kněžské osobnosti – Medailony kněží Arcidiecéze olomoucké ve 20. století. Kniha představuje osudy 48 kněží, mezi které patří kandidáti svatořečení, mučedníci a svědci víry, politici i vědci světového formátu a mnoho dalších zajímavých osobností. Jsou v ní také přehledné tabulky pronásledovaných kněží za 2. světové války a za komunismu. Je potěšující vědět, do jak vzácného společenství kněží patříme. Při setkání se myslelo i na duchovní spojení s těmi kněžími, kteří nás v tyto dny zastupují na mezinárodním setkání kněží se Svatým Otcem v Římě. Autobus kněží z více diecézí do Říma doprovází ostravsko-opavský biskup Mons. František Lobkowicz.

Podobně jinou skupinu kněží doprovázel v minulých dnech arcibiskup Graubner do La Salette a Arsu k hrobu svatého Jana Maria Vianneye, kde se účastníci cítili nejen osloveni duchovní atmosférou, ale i nově pozváni na svatou cestu duchovních pastýřů.

Od 9. června do 30. září 2010 se v kryptě olomoucké katedrály sv. Václava koná výstava pod názvem Kněžské osobnosti, která některé osobnosti Arcidiecéze olomoucké ještě více přibližuje a pomáhá objevit, kdo se skrývá například za jmény některých ulic. Knihu je možné si na výstavě zakoupit.

 

V příloze je pár fotografií z pouti kněží do Arsu a La Salette.