NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Jana ke sbírce na církevní školy

By Publikováno 17. 5. 2010 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

Drazí bratři a sestry,
už tradičně se v neděli o slavnosti Seslání Ducha Svatého koná v naší diecézi sbírka na církevní školy. Je to příležitost připomenout si, že prvotní církev při seslání Ducha Svatého „dostala duši‘ a začala žít. Její růst byl obdivuhodný. Ve světle Ducha lidé začínali rozumět Ježíšovu poselství a v jeho síle dokázali žít jako noví lidé. Měli jasný cíl: oslavovat Boha, a to nejen slovy, ale celým životem, a budovat Boží království ve světě. I dnes kolem těch, kteří nežijí pro sebe, ale vyzařují Boží lásku a moudrost, roste živé společenství církve jak v rodinách, tak ve farnostech.

Církevní školy jsou mimořádným prostředím pro formaci mladých křesťanů, a to jak těch, kteří mají doma zdravé zázemí křesťanské rodiny, tak pro ty, kteří tam mají první příležitost poznat Boha, a živé společenství mladých křesťanů. Využívám této příležitosti, abych poděkoval všem, kteří církevní školy spoluvytvářejí, a to jak učitelům a studentům, tak rodičům, kteří své děti na církevní školy posílají. Děkuji také všem, kteří na církevní školy přispívají svými dary.

Děkuji všem farnostem za loňskou sbírku na církevní školy, která vynesla 2 378 830 Kč. Zároveň děkuji za ostatní sbírky a odvody, zvláště za ty, kterými jste přispěli na společná díla v naší diecézi. V současné době mají církevní školy prioritu, protože jde o to, abychom mohli co nejvíce dětem pomoci při dozrávání v křesťanské osobnosti, na kterých bude stát církev zítřka.

Sám Bůh ať je bohatou odměnou Vaší štědrosti a velkorysým dárcem svého požehnání.
Váš

+ arcibiskup Jan