NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Gabriela Ivana Vlková opětovně zvolena děkankou CMTF

By Publikováno 3. 5. 2010 24 září, 2019 Aktuality

Na svém zasedání ve středu 28. dubna 2010 volil Akademický senát CMTF UP kandidáta na děkana. Senátoři rozhodovali mezi stávající děkankou RNDr. Gabrielou Ivanou Vlkovou, Th.D., a současným proděkanem pro organizaci, rozvoj a právní záležitosti doc. Damiánem Němcem, dr.

Oba kandidáti seznámili akademickou obec fakulty se svým programem o týden dříve. Senát následně zvolil jako kandidátku RNDr. Gabrielu Ivanu Vlkovou, Th.D. Předseda senátu doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., vzápětí informoval o volbě Mons. Jana Graubnera, který je jako olomoucký arcibiskup velkým kancléřem fakulty. Ten nyní požádá vatikánskou Kongregaci pro katolickou výchovu o nihil obstat. V případě kladné odpovědi z kongregace může poté předseda fakultního senátu požádat rektora Univerzity Palackého prof. RNDr. Miroslava Mašláně, CSc., o jmenování děkanky na funkční období 2010-2014.

RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D.  Je odbornou asistentkou na Katedře biblických věd, jako děkanka vede fakultu od roku 2006. Je členkou České kongregace sester dominikánek.