NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pokračování humoresek s otcem kardinálem Špidlíkem

By Publikováno 27. 4. 2010 24 září, 2019 Aktuality

Když se jednou otec Špidlík vrátil se spraveným zubem za nemalý finanční obnos, oznámil, že se právě našel nový list svatého Pavla, který je adresován italským zubařům. A že začíná slovy: Moji nejdražší…

Podle známé zásady, že v italském zájezdovém autobuse nesmějí být pospolu nikdy dva vedoucí, otec Špidlík kdysi velice taktně mlčel, když jistý prelát rádoby zasvěceně hovořil o životě kardinálů, jak přebývají v římské kurii.

Pořádně se otec Špidlík zasmál při vyprávění, jak se latiníci při jedné zádušní liturgii chtěli zavděčit východním kolegům, když zazpívali východní zpěvy, avšak určené k době narození Krista. A pak že zase východní ceremonář při liturgii chtěl udělat šmajchl západním, takže bohoslovci zazpívali nad rakví latinské Gaudeamus igitur (studentskou hymnu).

Otec Špidlík auto neřídil. Kdysi kromě kola jezdíval na motorce, ale to bylo ještě v čase, kdy Řím svými periferiemi dosahoval nanejvýš za humna Svatého Petra. Jako důvod uváděl: Já pří řízení hodně přemýšlím.

Jako není samozřejmost, že páter Koláček v Itálii pije víno, tak zase bylo nezvyklé, pokud si páter Špidlík poručil pivo. V Čechách si však při obecně omezených možnostech kvalitních vín (zásaditou) Plzničkou skromně posloužil. Při té příležitosti připomenul, že jediná zásaditá, a tím i léčivá voda v celém Římě je ve fontánce ve zdi u Santa Maria Maggiore, hned jak se po via paolina vchází k nedalekému římskému C. Aletti.

V posledních letech denně, někdy i dvakrát, musel absolvovat citlivý zásah odstraňování zakrvavených nánosů z nohou. Když některá sestra čistila eminenci nohu příliš jemně, řekl jí: Sestro, nebojte se festovně přitlačit.

Nesmírně vnímavý byl vůči nemocným a postiženým lidem. Přerušil svou řeč a ihned řekl: To je obdivuhodné, jak tito dokážou trpět! Také se dá hovořit o zúčastněném myšlení.

Když jsme jeli kolem zámku Hradec u Opavy, kde jak známo Beethoven vyslovil větu, že knížat je mnoho, Beethoven jediný, zčistajasna se spící P. Špidlík probudil a pronesl zřetelně větu: Také když jsem s otcem Rupnikem vydával jednu knihu, byl jako autor na prvním místě uvedený on, což komentoval slovy: „Kardinálů je hodně, Rupnik jediný‘.

Otec Špidlík měl dosti vyvinutý smysl pro praktické detaily. Někam odcestovat znamenalo, že se mu v jednom momentě slévaly všechny asociace k typu trasy, způsobu logistiky apod. Na letiště rád přijížděl ve značném předstihu. Sedl si s knihou a v naprosté koncentraci ji bez hnutí brvy dokázal dobrou hodinu číst.

Připravil: P. Michal Altrichter

Celý dokument je ke stažení v příloze.