NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zrestaurovaný sarkofág se vrátil do olomoucké katedrály

By Publikováno 18. 2. 2010 24 září, 2019 Aktuality, Památky

Do Olomouce se vrátila první z˙rakví, kterou loni v˙červenci vyzvedli restaurátoři z˙krypty v˙katedrále sv. Václava. V˙podzemních prostorách katedrály vzniká v současnosti mauzoleum olomouckých církevních hodnostářů. Práce na 400 let starém sarkofágu kardinála Dietrichsteina trvaly 4 měsíce a podíleli se na nich tři restaurátoři. V podzemí dómu sv. Václava našli restaurátoři celkem 4 rakve. Hrobka olomouckých biskupů se nachází v tzv. dolní kryptě dómu sv. Václava v Olomouci. Do východní části krypty patří rakve čtyř biskupů: Františka kardinála Ditrichštejna (1599-1636), Viléma Jana Vojtěcha hraběte Kolovrata-Libštejnského (1660-1668 olomouckým kanovníkem), Karla II. hraběte Lichtenštejna-Castelcorna (1664-1695) a Maria Tadeáše hraběte Trautmansdorfa (1811-1819). Restaurátorské práce v˙mauzoleu dále pokračují a v˙plném proudu je i celková rekonstrukce dómu, na niž se podařilo získat dotaci téměř 1 milion eur z˙Norských fondů. V současné době je na řadě rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace. Krypta se pro veřejnost otevře už letos před Vánocemi.