NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Restaurátoři vracejí lesk šternberskému chrámu

By Publikováno 7. 1. 2010 24 září, 2019 Aktuality, Památky

Už od dvacátých let minulého století čekal interiér chrámu Zvěstování Panny Marie – dominanty Šternberka – na restaurování. Tehdy v kostele shořely varhany a saze pokryly rozsáhlé unikátní barokní fresky Františka Antonína Šebesty- Sebastiniho.

‚Objekt bývalé lateránské kanonie patří k nejlépe dochovaným řádovým domům augustiniánských kanovníků na území Čech a Moravy. Také umělecká výzdoba se i přes nepřízeň osudu velmi dobře zachovala. Dokladem kladného vztahu k těmto historickým a uměleckým dílům je i právě probíhající oprava ve farním kostele,‘ uvedl Marián Marghold, manažer projektu obnovy interiérové výzdoby chrámu.

Už v červenci loňského roku začali odborníci na opravě pracovat. ‚V roce 2009 restaurátoři provedli opakovanou fixáž a čištění s odstraněním přemaleb z 19. století. Uvolněné omítky průběžně opravují a lokálně sundávají staré nekvalitní plomby a výspravy. Restaurátorské práce se sice nyní přerušily, ale budou pokračovat od dubna,‘ informoval Marghold.

Nového kabátu se dočkají i dřevěná a kovová okna, nově odborníci opraví osvětlení interiéru včetně elektroinstalací. ‚Složitost konstrukce lešení si vynutila demontáž čtyřiceti kostelních lavic i chrámových varhan s více než třemi tisíci píšťal. Obě tyto části interiéru je nutné restaurovat, ale pouze jen malou část bude možné zaplatit v rámci projektu obnovy interiéru. Jeden ze zdrojů získání dalších financí je i výtěžek z prodeje právě vydané knižní publikace o chrámu,‘ pokračoval manažer projektu.

Stavba lešení v monumentální chrámové lodi trvala čtyři měsíce, celkem se použilo dvaadvacet kilometrů lešeňových trubek, tisíce spojek, podlážek a dvacet kubických metrů dřevěných trámů a desek. ‚Restaurátoři budou v kostele pracovat do konce října roku 2010 a celý projekt by měl být hotový do konce března roku následujícího. Rekonstrukce chrámu, který je součástí bývalého augustiniánského kláštera, je podpořena grantem přes jedenadvacet milionů korun z Norských fondů. Dalších dva a půl milionu šternberské farnosti poskytl Olomoucký kraj a milionem a půl přispělo i město Šternberk,‘ doplnil Marghold.