NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Dokončeno restaurování boční kaple chrámu Panny Marie Sněžné

By Publikováno 18. 12. 2009 24 září, 2019 Aktuality, Památky

V polovině prosince tohoto roku bylo dokončeno restaurování boční kaple Anděla Strážce a nástěnné fresky kaple sv. Barbory v chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci. Farníci, návštěvníci chrámu a milovníci barokního umění mohou tedy v plné kráse obdivovat kapli, která byla po téměř stovce let opětovně restaurována.

Pod neuvěřitelně silnou vrstvou mastných nečistot se ukývala celoplošná velmi kvalitní výzdoba klenby a stěn kaple z růžových, bílých a šedých odstínů umělých mramorů s bohatým zlacením a štukovou výzdobou včetně mimořádně kvalitního reliéfu Panny Marie Imakuláty. Tyto části se podařilo zachránit v původní kvalitě. Barokní mistři nepřekonatelným způsobem vytvořili dokonalou iluzi mramorové kaple podle dobových italských vzorů.

Zahájení prací si vyžádal zejména havarijní stav freskové výzdoby z první poloviny18. století od významného olomouckého barokního malíře Jana Kryštofa Handkeho, klíčového představitele moravské vrcholně barokní malby. Ty byly provedeny technikou fresko-secco, která je mimořádně zranitelná vůči vlhkosti. Z důvodu dlouhodobého zatékání do chrámu, tak došlo k jejich vážnému poškození, až malba postupně odpadávala od podkladní zdi. V průběhu restaurování se podařilo částečně, v místech dochování původní malby, odstranit také pozdější nevhodné přemalby, aby tak byla poodhalena kvalita Handkeho práce.
Malby a další zlacená reliéfní výzdoba zobrazuje příběhy ze Starého a Nového zákona, konkrétně pomoc člověku v nouzi od jeho Anděla Strážce. Můžeme zde tedy vidět náměty jako „Osvobození sv.Petra z žaláře‘, „Tobiáš s archandělem Rafaelem‘ nebo „Daniel v jámě lvové‘ i další biblické příběhy.
Kvalitu provedených prací a estetický přínos restaurování lze snadno porovnat s protější dosud neopravenou, značně zchátralou kaplí sv.Barbory, ve které se podařilo letos zachránit před zcela neodvratným zánikem pouze nástěnnou malbu s výjevem ze života sv. Barbory. Na obnovu také čeká obdobně zničená kaple sv. Pavlíny, patronky města Olomouce, s cennými malbami bohužel v dosti havarijním stavu.

Odborné restaurování prováděl po dobu téměř osmi měsíců ateliér akademické restaurátorky Miroslavy Trizuljakové, který se potýkal nejen s obtížným odstraněním mastných nečistot, ale i s pozdějšími nevhodnými zásahy. Obnova si vyžádala jeden a půl milionů korun a byla umožněna díky finanční podpoře Olomouckého kraje – Programu obnova kulturních památek, dále Statutárnímu městu Olomouc a Ministerstvu kultury ČR – Programu regenerace. Záštitu nad úspěšným dokončením celé akce poskytl náměstek olomouckého primátora pan RNDr. Ladislav Šnevajs.
Návštěvníci mají možnost si kapli prohlédnout v zimním období vždy půl hodiny před bohoslužbou, tedy ve všední dny od 12.30 do 13.00 hodin, ve středu a neděli od 18.30 do 19.00 hodin. V letním období je možná prohlídka po celý den od 10.00 do 18.00 hodin, za podpory magistrátu města je v chrámu poskytována i průvodcovská služba.