NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

První pouť pedagogických pracovníků na Svatém Hostýně

By Publikováno 10. 6. 2009 24 září, 2019 Aktuality

Matice Svatohostýnská a Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého zve srdečně všechny učitele, vychovatele, katechety ale i rodiče a děti, kteří se modlí za své učitele, na Pouť pedagogických pracovníků, která se bude konat 22. srpna 2009 na Svatém Hostýně.

Cílem pouti je vyprosit všem pedagogickým pracovníkům Boží požehnání do nadcházejíciho školního roku 2009-10, ale i zažít společenství, vzdělat se a vzájemně se povzbudit
či podělit o zkušenosti.

Program:
10:15 Mše svatá, slouží otec biskup Josef Hrdlička
11:30 Přednáška otce biskupa na téma
„Vychovávat společně v katolické škole‘
Úvod do dokumentu Komise pro katolickou výchovu v Římě
Informace o „Vstupech do škol‘ , časopise Katolická pedagogika a dalších vzdělávacích akcích pro učitele.