NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pěší pouť za duchovní povolání a jejich duchovní rozměr

By Publikováno 10. 6. 2009 24 září, 2019 Aktuality

Zahájení letošního ročníku je spojeno se Svatoanenskou poutí v neděli 26. července v Hoštejně, odkud skupina přibližně patnácti poutníků zamíří přes Zábřeh, Šumperk, Velké Losiny a Jeseník do Zlatých Hor, kde v sobotu 1. srpna svou cestu ukončí.

V průběhu poutě, stejně jako v předešlých dvou letech, bude každý den v cílových místech trasy sloužena mše svatá, ke které je přizvána široká veřejnost. Bude zde také připraven doprovodný umělecký a kulturně vzdělávací program. Ten zahájí v neděli odpoledne svou promluvou o kultuře a umění v životě člověka profesor Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci P. Pavel Ambros a o týden později jej zakončí Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, vyprávěním o poezii.

Tento týdenní doprovodný program je možný díky finanční podpoře Nadace ČEZ. Široká veřejnost však bude moci svou účastí a dobrovolným vstupným podpořit místní občanská sdružení: OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ÚDOLÍ DESNÉ a PŘÍZNIVCI KAMENICKÝCH A SOCHAŘSKÝCH DĚL NA JESENICKU.

Pouť za umělecká povolání a jejich duchovní rozměr zprostředkovává setkání lidí širokého spektra společnosti, ať už v samotné putující skupině, nebo s místními obyvateli či návštěvníky a také s těmi, kteří na pouť přijíždí se svými uměleckými a kulturními programy.
Celkový program poutě má za cíl účastníky motivovat ke kladení otázek jako: co je pravé umění, pravá krása a dobro? a zda-li je vůbec zapotřebí si takovéto otázky klást? Hledání odpovědí nás má vést k poznávání a pojmenovávání současné situace kultury v naší společnosti a také by mělo být jakousi inspirací pro náš život.

Program pouti je k dispozici v příloze.