NAVRCHOLU.cz

Biskup Josef Hrdlička navštívil nemocné

By Publikováno 16. 2. 2009 24 září, 2019 Aktuality

Jedenáctý únor, svátek P. Marie Lurdské, je také Světovým dnem nemocných. O. biskup Josef v doprovodu olomouckého nemocničního kaplana, P. Pavla Mayera OP, navštívil při této příležitosti ve středu 11.2.2009 v odpoledních hodinách pacienty Fakultní nemocnice v Olomouci

Večer pak s mnoha dalšími kněžími slavil v dominikánském kostele, zaplněném do posledního místečka, mši sv. pro lékaře, zdravotníky a ty, kteří jakýmkoli způsobem pečují o nemocné. Po bohoslužbě, při které se četlo Poselství nemocným papeže Benedikta XVI., byli všichni lékaři a zdravotníci pozváni do refektáře na malé pohoštění a neformální setkání s o. biskupem Josefem.

Díky vřelému přijetí a pohostinnosti bratří dominikánů i velké účasti lékařů a zdravotníků, byl tento Den nemocných nejen připomínkou duchovní péče o nemocné, na které církev odedávna pamatuje, ale také navázáním dalších dobrých vztahů s lékařskou obcí.

Luboš Nágl