NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskup Josef Hrdlička navštívil nemocné

By Publikováno 16. 2. 2009 24 září, 2019 Aktuality

Jedenáctý únor, svátek P. Marie Lurdské, je také Světovým dnem nemocných. O. biskup Josef v doprovodu olomouckého nemocničního kaplana, P. Pavla Mayera OP, navštívil při této příležitosti ve středu 11.2.2009 v odpoledních hodinách pacienty Fakultní nemocnice v Olomouci

Večer pak s mnoha dalšími kněžími slavil v dominikánském kostele, zaplněném do posledního místečka, mši sv. pro lékaře, zdravotníky a ty, kteří jakýmkoli způsobem pečují o nemocné. Po bohoslužbě, při které se četlo Poselství nemocným papeže Benedikta XVI., byli všichni lékaři a zdravotníci pozváni do refektáře na malé pohoštění a neformální setkání s o. biskupem Josefem.

Díky vřelému přijetí a pohostinnosti bratří dominikánů i velké účasti lékařů a zdravotníků, byl tento Den nemocných nejen připomínkou duchovní péče o nemocné, na které církev odedávna pamatuje, ale také navázáním dalších dobrých vztahů s lékařskou obcí.

Luboš Nágl