NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Příběh poutníka Evropou – 6000 km pěšky od západu na východ

By Publikováno 6. 1. 2009 24 září, 2019 Aktuality

V neděli 25.1.2009 v 17.00 hodin se v Salesiánském středisku mládeže ve Zlíně na Jižních svazích bude konat setkání s P. Františkem Líznou SJ. Tuto akci organizuje regionální pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie ve Zlíně.

Zlín: Pater Lízna se v rámci setkání nazvaném Příběh poutníka Evropou – 6000 km pěšky od západu na východ podělí o nevšední zážitky ze svých nedávných pěších poutí, které podnikl do Santiaga de Compostela a do Chersonu u Černého moře.

P. František Lízna je český kněz, jezuita. Specializuje se na pastoraci Romů, vězňů a bezdomovců. Pochází z komunisty pronásledované rodiny, sám byl pětkrát vězněn z politických důvodů a vojenskou službu vykonával u PTP na Slovensku. V roce 1968 byl přijat do noviciátu jezuitského řádu a v roce 1974 vysvěcen na kněze. Veřejně však mohl své kněžské povolání vykonávat až po roce 1989. V roce 1978 podepsal Chartu 77. Po sametové revoluci působil v Brně a ve věznici v Kuřimi. V letech 1995-2004 působil jako vězeňský duchovní na Mírově a farář ve Vyšehorkách. V roce 2000 se stal členem vládní Rady pro lidská práva. V roce 2001 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, v roce 2003 mu nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla za jeho práci ve vězení.