NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Norské fondy přispívají na restaurování Velehradu

By Publikováno 25. 11. 2008 24 září, 2019 Aktuality, Památky

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje se konečně dočkala po více než 70 letech svojí renesance. K záchraně nejvýznamnějšího moravského poutního místa dojde díky finanční pomoci z Norských fondů.

 

Velehrad: Dne 25. listopadu v 16.00 hod. se uskuteční v kapitulní síni Velehradské baziliky prezentace první etapy restaurování příčné lodi a presbytáře interiéru baziliky Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Úvodní slovo přednese PhDr. Vratislav Nejedlý Csc. z Národního památkového ústavu – ústředního odborného pracoviště v Praze, který vykonává odborný dohled v oblasti restaurování na této národní kulturní památce. Odborné prezentace se ujala restaurátorka RNDr. Milena Nečásková ze společnosti Brandl s.r.o., která se spolu s kolektivem spolupracovníků od samého počátku podílí na velmi náročných restaurátorských průzkumech. Přednáška spolu s prezentací si klade za cíl přiblížení tohoto nelehkého konzervačního a restaurátorského zásahu nejenom odborné, ale i laické veřejnosti, protože uchování kulturní památky evropského rozměru, záchrana tohoto kulturního dědictví s nadnárodním významem je přece věcí nás všech.

 

Na projekt „Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky na Velehradě‚ byla poskytnuta Ministerstvem financí České republiky dotace z Norských fondů ve výši 542 080 EUR. Tato dotace byla poskytnuta maximálně ve výši 82,71 % z celkových oprávněných výdajů projektu.

Dalšími partnery projektu jsou Zlínský kraj a Diecéze St. Pölten v Rakousku.  Zlínský kraj na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci poskytl Římskokatolické farnosti Velehrad dotaci ve výši 2,8 mil. Kč. Arcidiecéze Wien, arcidiecéze Salzburg, diecéze St. Pölten a farnosti z Maria Dreieichen poskytly finanční podporu ve výši 16 500 EUR za účelem přípravy a realizace renovace baziliky na Velehradě.

 

V případě více informací ohledně přednášky, prosím kontaktujte paní Věru Homoláčovou z Římskokatolické farnosti Velehrad,  tel: 731 402 175, email: v.homolacova@seznam.cz.