Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

(Milostný obraz)Uherský Brod

kraj Zlínský, arcidiecéze olomoucká, děkanát Uherský Brod

Pouť k Panně Marii, Královně posvátného růžence v klášterním kostele Panny Marie Nanebevzaté

Poloha: 20 km východně od Uherského Hradiště. Kostel je v centru města. Mapa.

Dominikány v Brodě by měly vystřídat řádové sestry

Historie a popis poutního místa: dávná pověst o založení Uherského Brodu mluví o zemance z Velenova, která prosila Pannu Marii, aby se nad ní smilovala a dala jí syna. Byla vyslyšena a na přání Panny Marie zjevivší se jí ve snu dala postavit kapličku na místě označeném kvetoucí růží na sněhu. Lidé ke kapličce přicházeli se svými prosbami; později sám uherský král Ondřej I. - také prosebník - nechal zde místo kapličky postavit kostel a do něj umístit obraz Panny Marie, dar byzantského císaře, namalovaný prý evangelistou Lukášem. Tolik legendy, které mají vztah k místu nynějšího klášterního kostela Panny Marie Nanebevzaté.
Předchůdcem dnešního barokního kostela byl gotický kostelík s dvěmi věžemi připomínaný již koncem 13. stol., který stál v místě nálezu legendární zimní růže.
Areál dominikánského kostela a kláštera se nachází v historické části Uherského Brodu na Mariánském náměstí. Před ním stojí mariánský sloup se sochou Panny Marie, kterou vytvořil Jan Schwarzl z Ptittenbergu (r. 1785). Rok založení dominikánského kláštera je uváděn 1262 a je spojován se jménem prvního převora Melchiora.

Celkovy pohled066.jpg (51245 bytes) Pruceli kostela063.jpg (45225 bytes) Oltar s cernou madonou057.jpg (49712 bytes) Ruzencova slavnost 18 stol.jpg (21154 bytes)
Bocni pohled062.jpg (38496 bytes) Evangelijni strana060.jpg (50651 bytes) Evangelijni strana058.jpg (47733 bytes) Pruhled061.jpg (33249 bytes)

Nynější barokní dominikánský kostel byl vybudován v letech 1636-1670 za přispění hraběnky Eleonory z Kauniců, vysvěcen v r. 1742. Největší ozdobou chrámu je obraz Černé Madony, který je kopií původního obrazu pořízeného na přelomu 17. a 18. století. Podle živé legendy byl brodský obraz uloupen za nejasných okolností na začátku 14. století (pravděpodobně za vpádu Matúša Čáka Trenčianského) a dostal se z Uherského Brodu do Čenstochové v Polsku. Kolem obrazu je namalováno 15 růžencových tajemství. Je umístěn na Růžencovém oltáři na epištolní straně, kde jsou také boční oltáře zasvěcené sv. Michalu archandělu - autor Milivoj Husák (1994) - a sv. Vincenci Ferranskému z Valencie, světci z řádu dominikánů. Na evangelijní straně jsou oltáře zasvěcené sv. Kříži s ostatky sv. Justiny (patronky Uherského Brodu), sv. Dominiku - zakladateli řádu bratří kazatelů (dominikánů) a sv. Josefa - snoubence Panny Marie. Hlavní oltář se skulpturou Nanebevzetí Panny Marie je dílem Benedikta Telčíka, který spolu s Antonínem Winterhalterem vytvořil sochařskou výzdobu.
V dobách náboženských bouří byl kostel husity zničen, nějaký čas zde byli nekatolíci, členové řehole sv. Dominika se zde znovu usídlili po Bílé hoře. Poslední nedobrovolné opuštění kláštera bylo v letech 1950-1994. První říjnovou neděli se tu koná tradiční růžencová pouť. Město se promění v moře nejpestřejších květů na krojích poutníků z Moravského Slovácka. Město si právem zasloužilo název "město Královny sv. růžence". Pouť bývá často přirovnávána k pouti u sv. Antonína v Blatnici, jak ji zobrazil Joža Úprka.
 Dne 24.09.1997 papež Jan Pavel II posvětil v Římě korunky pro milostný obraz a následující den vydal bulu, kterou získává poutní mariánský kostel v Uherském Brodě výsadu odpustků pro poutníky, kteří navštíví chrám na 1. neděli v květnu. Slavná korunovace obrazu se konala dne 05.10.1997 za přítomnosti Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého. Na první neděli květnovou dne 03.05.1998 navštívil město Uherský Brod a klášter papežský nuncius Mons.Giovani Coppa. Při slavné mši svaté přečetl papežskou odpustkovou bulu ze dne 25.09.1997.

Poutě:
Hlavní pouť - neděle blíže k svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.), 
mše sv.: 8:45, 10:30, 14:30 h (požehnání), 18:30 h. 
Růžencová slavnost - první sobota a neděle v říjnu. 
So - 16:00, 17:30 (procesí), 23:00 (pro mládež).
Ne - 6:00, 7:30, 9:00 (slovenská), 10:30 (hlavní koncelebrovaná), 15:00.

Mše sv. o nedělích mimo poutě: v době platnosti letního času 8:45 a 18:30, v zimním čase 8:45 a 17:30

Duchovní správa: Klášter dominikánů, Mariánské nám. 61, 68801 Uherský Brod, tel.: 572637607, uh.brod@op.cz
Titul kostela - Panna Maria Nanebevzatá.
Kostel je součástí farnosti http://www.farnost.katolik.cz/ub/

Turistické informace pro poutníky: z žel. stan. Hradčovice po staré silnici do Uherské Brodu - 7 km. Nejbližší žel. stan. Uherský Brod.