Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

Radhošť

kraj Moravskoslezský, diecéze ostravsko-opavská, děkanát Nový Jičín

Pouť ke svatým Cyrilu a Metodějovi, našim věrozvěstům a spolupatronům Evropy.

Kalendář poutí na rok 2017

Poloha: Z hlavní silnice mezi Rožnovem p. R. a slovenskou hranicí odbočit v Prostřední Bečvě vlevo na Pustevny. Odtud po hřebeni pěšky na Radhošť. Mapa.

Matice radhošťská
Stránky věnované kapli na Radhošti

Historie a popis poutního místa: Podle zbožné pověsti soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj zrušili pohanské uctívání boha Radegasta a postavili na tom místě kříž. V r. 1735 byl na Radhosti postaven dřevěný kříž, ke kterému se konaly 4x do roka poutě, později nahrazen křížem kamenným (r. 1805), nynější je z r. 1808. V r. 1897-98 byla zde postavena dřevěná kaple, financována že sbírek konaných na celé Moravě, do které namaloval Adolf Liebscher " Valašskou Madonu" umístěnou na bočním oltáři. Jedna kopie obrazu je ve vatikánských sbírkách, druhá ve frenštátském kostele. Do nynější podoby byla kaple uvedena v letech 1925-26; byl vybudován dřevěný ochoz kolem kaple, portál, věž se zvonici ve slohu řecko-uniatském aj. Další boční oltář je zasvěcen sv. Václavovi. Hlavní oltář je ozdoben křížem a sochami našich věrozvěstů. Frenštátský rodák, americký sochař Albín Polášek, zhotovil v r. 1930 monumentální sousoší sv. Cyrila a Metoděje, umístěné za kapli a sochu Radegasta, 3 km ve směru na Pustevny.
O potřeby kaple na Radhošti pečuje od jejího vysvěcení (s přerušením od 50 let min. století) Matice radhošťská, znovu obnovena v r. 1994. 

Poutě: Poslední sobota v květnu, mše sv.: v 11:00, zahájení poutní sezóny na svátek sv. Cyrila a Metoděje (5. 7.), mše sv.: v 9:30,  11:00 a 14:00.  Pak až do druhé soboty v září jsou bohoslužby o sobotách v 11:00. 

Duchovní správa: Římskokatolicka farnost, Kostelní 506, 74401 Frenštát pod Radhoštěm, tel: 556835788, rimkf.frenstat@centrum .

Turistické informace pro poutníky: Z žel. stan. Frenštát p. Radh. (trať 300). jihovýchod -c - 5 km, pokračovat -z -4 km, hřeben - m -4 km (Radegast, kaple, rozhledna), -c -8 km do Rožnova pod Radh. (trať 281). V předvečer svátku stětí Jana Křtitele (24. 6.) zapalují se na Radhošti a okolních kopcích tzv. svatojánské ohně. Radhošť spolu s ostatními částmi beskydského regionu je součástí chráněné krajinné oblasti Beskydy.

 

Nejen Velehrad, ale i Pustevny čelily náporu poutníků

Poutní místo Radhošť z archivu ČT

V neděli 28. září 2014 byla ukončena poutní sezóna 2014

 

Na Radhošti sloužil mši Duka, přijel z Hostýna

Stovky návštěvníků si v sobotu 7. září 2013 na Radhošti připomněly výročí 1 150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Součástí slavnostního odpoledne byla také mše svatá, kterou sloužil kardinál Dominik Duka.
Jeho návštěva Valašska spolu s krásným počasím přilákaly na Pustevny a Radhošť zhruba dvě tisícovky lidí. Dukova mše se konala pod širým nebem, protože několik stovek věřících většinou z Česka by se do kaple nevešlo.
"Je mi líto, že jsem nemohl dorazit na Radhošť pěšky v čele procesí z Pusteven," omlouval se kardinál. "Ale v mém věku už nemohu zdolat v jednom dni Hostýn i Radhošť," dodal. Na Hostýně totiž Duka dopoledne sloužil mši pro Konfederaci politických vězňů České republiky.
Ve svém kázání připomněl příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, ale zmínil se také o současných problémech spojených se situací v Sýrii. V této souvislosti vzpomněl i pohanského boha Radegasta, který je totiž podle některých zdrojů bohem války.
"Kardinál je velmi sympatický člověk, dovede mluvit velmi přesvědčivě," pochválila jej jedna z poutnic Anna Orságová.
Celý sobotní program nazvaný Až na vrchol Radhoště se týkal historie této památné hory a cyrilometodějské tradice s ní spjaté. U kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti se posluchačům nejprve představily Zašovský chámový sbor a cimbálová muzika Ondřejnica s písněmi zaměřenými na duchovní tematiku. Sbor zazpíval několik písní i ve staroslověnštině. Na jejich vystoupení navázala zmíněná slavnostní mše svatá.
Podle legendy nechali Radegastovu modlu, která prý stála na vrcholku Radhoště, zbořit právě misionáři Cyril a Metoděj, kteří po svém příchodu na Velkou Moravu údajně na Radhošť vystoupili.
Socha Radegasta je dnes umístěná zhruba v polovině cesty z Pusteven na Radhošť. Jde o kopii, která vznikla před šestnácti lety. Originál z roku 1930, který špatně odolával nepříznivému počasí, se nyní nachází ve vstupní hale radnice ve Frenštátě.
Mladá fronta Dnes, Michal Trávníček