Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

Aktualizováno:  Frýdek  Prašivá  Cvilín  Rajnochovice  Blatnice  Svatý Kopeček

Poutní kostelík na Gruni

Poutní místa jsou svědky křesťanské kultury národa

Z víry a úcty rostl vztah lidu k těmto místům důvěrného setkávání s Bohem. Duchovní zážitky pak umocňovaly lásku, která uměla být vynalézavá a obětavá, která často vedla k tvrdému sebezáporu, aby mohla být štědrá. Naše poutní místa jsou velmi rozdílná, některá umělecky bohatá, jiná lidově prostá až chudá. Některá se mohla rozvíjet ve všech dobách, jiná zase utrpěla násilí, či dokonce zanikla, aby znovu povstala v lepších časech. Dnešní návštěvník může být osloven zajímavou historií, či nádherou umění. Ze srdce však přeji každému, aby zakusil pravý příchod poutníka, který může být obdarován, který umí otevřít srdce, který dokáže odevzdat své starosti ..., aby prožil setkání, které mění srdce, občerstvuje, naplňuje nadějí i pokojem. A jestli bývalo zvykem z pouti přinést perníkové srdce, kéž se po návratu podaří obdarovat všechny blízké tím, co naplňuje srdce poutníka po setkání s Bohem.
(Úvodní slovo Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, metropolity moravského z prvního vydání knihy "Poutní místa Moravy a Slezska" autora Františka Odehnala, která byla použita jako výchozí zdroj informací pro tyto internetové stránky.)

 

Turistům a především poutníkům je určen popis Cyrilometodějských tras na Moravě a vytištěný průvodce
Poutní místa na Východní Moravě v rámci CM stezky - videoklip
Vzpomínka na Ing. Františka Odehnala, autora knih o poutních místech

 

 

Aktualizace stránek: 31. května 2016

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.