Česko-slovenský koncert na Velehradě připomene sté výročí republiky


U příležitosti 10. výročí prohlášení historického jádra poutního místa Velehrad národní kulturní památkou a 100. výročí založení Československa se na Velehradě v neděli 27. května 2018 uskuteční slavnostní koncert s česko-slovenskou hudební účastí. Akci doprovodí výstava dokumentující stavební obnovu poutního areálu.

Program je uzpůsoben charakteru výročí klasickým repertoárem, přizvanými partnery i pozvanými hosty. Velehrad coby pojítko českého a slovenského národa bude symbolicky oslaven přítomností hudebníků z České republiky i Slovenska. V interiéru baziliky bude prezentována výstava dokumentující stavební a restaurátorskou obnovu poutního areálu.

Starosta Velehradu Aleš Mergental k akci řekl: „Slavnostní koncert v bazilice důstojně uvede letošní rok oslav a událostí, které se na Velehradě v souvislosti s výročím republiky budou konat. Koncert nevnímám jako čistě hudební vystoupení, ale také jako příležitost společného setkání místních a přátel ze Slovenska. Při této příležitosti přivítáme na Velehradě i přátele z Terchové, která je naší partnerskou obcí.“

Na koncertu se budou podílet interpreti: Komorní orchestr Istropolitana z Bratislavy, Smíšený pěvecký sbor Svatopluk z Uherského Hradiště a sólisté Tomáš Šelc, Ivana Zámečníková a Lucie Hubená, na varhany zahraje Jakub Macek. Dirigentem bude František Macek ml.

Hlavní varhaník velehradské baziliky Jakub Macek se vyjádřil k hudebnímu programu: „Nádherný prostor velehradské baziliky jsme chtěli naplnit bohatou a melodickou barokní hudbou. Zazní Ordinarium Gloria RV 589 od Antonia Vivaldiho. Křesťanský chvalozpěv, který je nedílnou součástí slavnostní liturgie. Kompozice tohoto díla pochází z roku 1716. V tomto období probíhala barokní výzdoba velehradské baziliky. Moteto ‚Chvalte Boha silného‘ na text žalmu 150 je dílem Jana Dismase Zelenky, významného evropského skladatele. Je to nejspíš jediná jeho skladba na český text, která se dochovala pouze v pražských opisech.“

V programu vedle skladeb A. Vivaldiho a J. Zelenky zazní též skladba od Georga Friedricha Händela, Johanna Sebastiana Bacha a varhanní Fantasie Jakuba Macka. Záštitu nad akcí převzal Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje, a arcibiskup Jan Graubner.

Vstupenky v ceně 200 Kč (v předprodeji 150 Kč) budou k dostání v bazilice před konáním koncertu a v předprodeji v infocentrech: Velehrad, Staré Město, Uherské Hradiště.

Zdroj: www.velehradinfo.cz

 

Začátek:27. 05. 2018, 17:30
Místo konání:Velehrad

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Add to calendar

Sochy pro Velehrad

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu