Arcibiskup Graubner oslaví sedmdesátiny


Na konci prázdnin oslaví 70. narozeniny olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Děkovnou mši svatou bude při této příležitosti celebrovat v olomoucké katedrále sv. Václava v sobotu 1. září 2018 od 10.30.

Po slavnostní bohoslužbě (organizační pokyny pro účastníky zde) bude pro všechny zúčastněné připraveno občerstvení v prostorách vedle katedrály. Místo osobních darů preferuje arcibiskup Graubner příspěvek na podporu pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě. Dar je možné věnovat na účet číslo 377688503/0300, variabilní symbol 911520, anebo osobně do pokladničky během oslavy.

Jan Graubner se narodil 29. srpna 1948 v Brně, dětství prožil ve Strážnici. Po maturitě se hlásil do semináře, nebyl však přijat, protože neměl komunisty vyžadovaný dělnický původ. Rok proto pracoval jako dělník v ZPS v tehdejším Gottwaldově a na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu a do kněžského semináře v Olomouci byl přijat až roku 1968.

Kněžské svěcení přijal 23. června 1973 v Olomouci z rukou biskupa Josefa Vrany. Působil pak v duchovní správě v Gottwaldově-Zlíně, Valašských Kloboukách a ve Vizovicích, kde ho 17. března 1990 zastihlo jmenování pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení přijal v Olomouci 7. dubna téhož roku z rukou arcibiskupa Františka Vaňáka, který si ho zároveň vybral za svého generálního vikáře. Po jeho smrti byl v září roku 1991 zvolen administrátorem olomoucké arcidiecéze a o rok později, na svátek sv. Václava 28. září 1992, ho papež Jan Pavel II. jmenoval arcibiskupem. Ke slavnostní intronizaci došlo 7. listopadu.

K četným aktivitám arcibiskupa Graubnera patří založení tradice velehradských poutí u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje a také projektu Dnů lidí dobré vůle, kdy se v předvečer státního svátku prezentují charitativní, vzdělávací, ekologická, sportovní a umělecká díla vycházející z hodnot, jež k nám přinesli slovanští apoštolové. Další z jeho iniciativ je celorepubliková Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen na charitativní pomoc doma i v zahraničí.

Za své aktivity byl moravský metropolita oceněn četnými vyznamenáními. V roce 2002 obdržel Evropský prsten Dr. Aloise Mocka pro ty, kdo se zasloužili o duchovní, kulturní, politické, hospodářské a společenské sjednocení Evropy. V roce 2003 mu ministr obrany udělil záslužný Kříž I. stupně. Za vynikající zásluhy o skautské hnutí a službu skautským myšlenkám mu byl předán Řád čestné lilie v trojlístku Zlatého stupně. V roce 2003 mu byl jako výraz ocenění za mnoholetou obětavou práci udělen Řád sv. Floriana Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. O státním svátku 28. října 2008 převzal z rukou prezidenta Václava Klause Řád T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.

Arcibiskup Graubner je v rámci České biskupské konference předsedou Komise pro Charitu a delegátem Rady ČBK pro misie. V letech 2000 až 2010 byl předsedou konference, od roku 2010 zastává funkci místopředsedy.

Je také literárně činný, mezi vydanými tituly zmiňme např. knihy Proste Pána žně (1998), Zastavení u betléma (2004), Jak si představuji farnost dnes (2005), Biřmovanci (2005), Duchovní obnova s Aničkou (2006), Manželství (2007), Burcování (2008), Kněžské osobnosti (2010), Hledání živého Krista (2010), Cesta světla (2010), Anička Zelíková (2011), Země posvěcená (2013), Eucharistie (2014), Rok s církví (2018) nebo Bdění u Božího hrobu (2018).

 

Začátek:01. 09. 2018, 10:30
Místo konání:Olomouc – dóm

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to calendar

Sochy pro Velehrad

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu