Ke knize Henriho Caffarela: MANŽELSTVÍ - CESTA K BOHU

Nad úvahami z této knihy jsme v několika rekolekčních setkáních s manžely zakoušeli zvlášť silně, jak Bůh, který je Láska, vstupuje ve svátosti manželství do vztahu mezi mužem a ženou a dává mu dimenzi svého života, štěstí a naplněné lásky. Autor P. Henri Caffarel, kněz svatého života a mistr duchovního vedení, navíc člověk s vytříbeným citem pro duchovní, lidské a kulturní hodnoty, se dává ve svém díle poznat především jako člověk zcela uchvácený Bohem.

Zrestaurovaný sarkofág se vrátil do olomoucké katedrály

Do Olomouce se vrátila první z˙rakví, kterou loni v˙červenci vyzvedli restaurátoři z˙krypty v˙katedrále sv. Václava. V˙podzemních prostorách katedrály vzniká v současnosti mauzoleum olomouckých církevních hodnostářů. Práce na 400 let starém sarkofágu kardinála Dietrichsteina trvaly 4 měsíce a podíleli se na nich tři restaurátoři. V podzemí dómu sv. Václava našli restaurátoři celkem 4 rakve.

Významné jubileum P. Karla Andrejeviče Tinky SDB

P. Tinka, za komunistů nazývaný P. T. - Karel Andrejevič Tinka, salesián a kněz, několik let pověřený pravomocemi inspektora salesiánů - se 12.2.2010 dožil požehnaných 90 let života. Děkovná bohoslužba k životnímu jubileu P. Karla Tinky proběhla v sobotu 13.2. v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích.

Matice velehradská plánuje další rozkvět

Věcné, dělné a konstruktivní, tak lze ve stručnosti charakterizovat jednání čtvrté valné hromady občanského sdružení Matice. V neděli se ho v obnoveném Slovanském sále bývalého velehradského kláštera zúčastnil olomoucký arcibiskup a protektor Matice velehradské Mons. Jan Graubner a zástupci sesterských Matic - svatohostýnské, svatokopecké a svatoantonínské.

Benedikt XVI. jmenoval Mons. Dominika Duku pražským arcibiskupem

Svatý otec Benedikt XVI. jmenoval arcibiskupem pražským Mons. Dominika Duku, OP, dosavadního biskupa královéhradeckého. Jmenování bylo 13.2.2010 oznámeno ve Vatikánu.

Mons. ThLic. Dominik Jaroslav Duka OP

Arcibiskup Jan Graubner ke jmenování nového arcibiskupa pražského

Předseda České biskupské konference, olomoucký arcibiskup Jan Graubner, se dnes ve svém krátkém prohlášení vyjádřil k jmenování nového pražského arcibiskupa. Předseda ČBK a olomoucký arcibiskup Jan Graubner k jmenování nového pražského arcibiskupa řekl: "Mám radost z toho, že pražská arcidiecéze už zná svého nového arcibiskupa.

Setkání u studny

- první pondělky v měsíci v kapli sv. Anny

"...Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kteoru mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného." (Jan 4,5 - 42)

Následující pozvánka je určena všem, kteří touží v sobě obnovit a objevit schopnost poznavat krásu a dobro a zároveň si uvědomují zodpovědnost za Boží stvoření okolo nás.

Poznáním ke sblížení

Regionální pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie (MSKA) ve Zlíně ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně připravila ekumenický cyklus přednášek s názvem "Poznáním ke sblížení".

Pastýřský list arcibiskupa Jana o povolání

Všem farnostem Arcidiecéze olomoucké pozdrav a požehnání!
Drazí bratři na sestry v Kristu,
nastala doba přihlášek do kněžského semináře. V naší diecézi se pravidelně modlíme za kněžská povolání při děkanátních poutích a věřím, že se za kněze a také za nová povolání ke kněžství modlíte i ve vašich farnostech a v rodinách.

Setkání kněží k přípravě biřmovanců

Setkání kněží připravujících biřmovance se bude konat v arcibiskupské rezidenci (II. poschodí, zasedací síň) ve čtvrtek 18. února 2010 v 10.00 hodin.
Setkání kněží, kteří již zahájili přípravu nebo letos začnou přípravu biřmovanců, je důležité pro všechny kněze, i pro ty, kteří se již těchto setkání zúčastnili.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to calendar

Sochy pro Velehrad

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu