Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

 

Stránky ústavu

 

Nemocniční kaplan:

Mgr. Bc. Miroslava Gregorová
Kontakt: 737 213 468

O udělení svátostí můžete přímo požádat kněze:
P. Mgr. Pavel Hödl, SLL., mobil: 731 626 519

Mše sv. je každou sobotu v 12:30 v jídelně ve 3. patře.