Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Centrum pro seniory Holešov

Stránky centra

Informace o klinické pastorační péči (duchovní službě) v Centru pro seniory, příspěvkové organizaci v Holešově.

Centrum pro seniory, p.o. v Holešově, nabízí a zajišťuje sociální služby, jejichž součástí je i klinická pastorační péče (duchovní služba). Klinickou pastorační péči (duchovní službu) poskytuje nemocniční kaplanka Mgr. Hana Stejskalová. Pravidelně do centra dochází kněží, kteří působí v Římskokatolické farnosti Holešov.
Každou první středu, čtvrtek a pátek v měsíci navštěvují uživatele na jejich pokojích a nabízejí jim možnost přijetí svátostí nebo duchovního rozhovoru. Podle přání a potřeb jednotlivých uživatelů jsou jim udělovány svátosti nebo je s nimi veden duchovní rozhovor. V případě závažného zhoršení zdravotního stavu věřícího uživatele je kněz přivolán pastorační asistentkou.
Je-li uživatel jiného vyznání, je mu nabízeno zajištění duchovní služby příslušné církve.

V přízemí budovy Centra pro seniory je vybudována modlitebna, která je denně přístupná všem uživatelům a návštěvníkům našeho zařízení. Každý pátek od 9:30 do 10:00 se věřící scházejí v modlitebně ke společné modlitbě růžence (v postní době k modlitbě křížové cesty). V sobotu je věřícím uživatelům zajištěna možnost přijetí svátosti smíření v době od 8:30 do 9:00. Mše svatá je v modlitebně sloužena 1x týdně, v sobotu od 9:00 do 10.00. Od 8:30 probíhá společná modlitba růžence.
Doprovod do modlitebny Centra pro seniory, p.o., zajišťují v průběhu týdne, tj. od pondělí do pátku, instruktorky sociální péče a klíčoví pracovníci, o víkendech a státních svátcích dobrovolníci a rodinní příslušníci.

Uživatelům zajišťujeme možnost účasti na mši svaté s hudebním doprovodem Holešovského chrámového sboru v době vánoční a velikonoční. Z těchto mší je pořizován DVD záznam, který uživatelé mohou sledovat na zapůjčených počítačích. Na 1. neděli adventní se při mši svaté žehnají adventní věnce vyrobené uživateli Centra pro seniory, p.o.

Hromadné udělování svátosti pomazání nemocných probíhá v našem zařízení 1x ročně.

Během liturgického roku se v modlitebně konají duchovní koncerty a udělování svátostin, např. svatoblažejské požehnání anebo popelec.

V letním období jsou pro uživatele pořádány zájezdy na poutní místa v okolí (Svatý Hostýn, Velehrad apod.) se zajištěním duchovního programu.