Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Putovní výstava „Být nablízku“ o službě nemocničních kaplanů

Výstava představuje kolekci 24 černobílých snímků, které přibližují práci nemocničních kaplanů: Zachycují jejich empatické naslouchání a snahu porozumět pacientům, ohleduplnost a takt, úctu a respekt k prožívání nemocných. Přibližují je jako průvodce nemocných v úzkostech, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti.
Pořadateli výstavy jsou Arcibiskupství olomoucké a Fakultní nemocnice Olomouc.
Autorem fotografií je Filip Fojtík, dvojnásobný laureát prestižní soutěže Czech Press Photo Canon Junior Awards za snímek „Loučení Poláků s oběťmi leteckého neštěstí“ (2010) a za soubor „Stáří“ (2011), držitel 1. místa ve Fotografické soutěži Velehrad 2010 v kategorii Portrét za soubor „Boží služebníci“.
Od července do září 2013 fotografoval nemocniční kaplany při jejich službě nemocným, seniorům a umírajícím v nemocnicích, hospicích a pobytových sociálních službách v Rajhradě, Brně, Olomouci, Holešově, Kroměříži, Praze a Ostravě.
Vernisáž výstavy proběhla v neděli 20. října 2013 ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Do konce roku 2013 bude možné výstavu zhlédnout ve Fakultní nemocnici Olomouc, na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v kryptě katedrály sv. Václava, na Vyšší odborné škole sociální Caritas a na Svatém Kopečku. Začátkem roku 2014 opustí území Olomouce a bude převezena do Prahy. Během roku 2014 bude putovat po zařízeních zdravotnických a sociálních služeb, poutních místech a kulturních centrech na území České republiky. Jejím cílem je přispět k propagaci služby nemocničních kaplanů.
Chcete-li podpořit tuto aktivitu a službu nemocničních kaplanů, můžete zaslat finanční obnos na účet Arcibiskupství olomouckého s číslem 377 688 503/0300, variabilní symbol 911160. Děkujeme za Vaše dary!
Kontakt pro další informace: PhDr. Marta Hošťálková, Th.D., nemocniční kaplan ve Fakultní nemocnici Olomouc,
mobil: 733 789 731, e-mail: sekretariat.kank@seznam.cz

 

V Olomouci byla zahájena výstava o nemocničních kaplanech

Vernisáž putovní výstavy s názvem „Být nablízku“ se uskutečnila v neděli 20. října 2013 odpoledne v prostorách Fakultní nemocnici Olomouc. Mši svatou v nemocniční kapli sloužil generální vikář Mons. Josef Nuzík a po bohoslužbě program pokračoval vernisáží v přilehlé vstupní hale.
Olomouc: U příležitosti svátku sv. Lukáše, patrona lékařů, slavil Mons. Josef Nuzík v nemocniční kapli mši svatou, při které požehnal obraz Božího milosrdenství. Podnět k jeho umístění v blízkosti svatostánku vzešel od zdravotníků, kteří mezi sebou uskutečnili sbírku a ve spolupráci se sestrami z Kongregace Matky Božího milosrdenství ve Dvoře Králové nad Labem iniciovali jeho zhotovení podle originálu v bazilice Božího milosrdenství v Krakově-Łagiewnikách.
Již během týdne před slavností, když byl obraz vystaven, se pacienti, jejich příbuzní i zaměstnanci nemocnice modlili v kapli Korunku k Božímu milosrdenství. Obraz Božího milosrdenství tak začal ve fakultní nemocnici plnit funkci nádoby k čerpání milostí a znamení, které vybízí k důvěře k Bohu a k milosrdenství k bližním.
Vernisáží výstavy „Být nablízku“ účastníky provedl slovem Petr Hošťálek a hudbou MA. Marie Maňáková (varhany) a dipl. um. Jana Grossmanová (příčná flétna). Úvodní slova patřila zástupcům pořádajících institucí: Mgr. Světluše Fišarová, asistentka manažera nelékařských oborů z Fakultní nemocnice Olomouc, vyzdvihla klinickou pastorační péči, poskytovanou nemocničními kaplany, jako nedílnou součást komplexní péče o pacienty. Mons. Josef Nuzík, generální vikář Arcidiecéze olomoucké, ocenil práci nemocničních kaplanů jako službu církve o nemocné, které se daří integrovat do současného systému zdravotnických a sociálních služeb.
Přítomné oslovilo svědectví bývalé pacientky PhDr. Ludmily Nováčkové o pomoci a podpoře, které se jí dostalo od nemocničních kaplanů během její hospitalizace ve fakultní nemocnici.
Filip Fojtík, autor fotografií, poděkoval přítomným zástupcům Arcibiskupství olomouckého za oslovení vytvořit vystavovanou kolekci snímků z práce nemocničních kaplanů: Její tvorba pro něho znamenala příležitost zachytit prožívání velmi dynamických životních situací a doprovázení jimi nemocničními kaplany.
Na závěr vernisáže moderátor jménem pořadatelů poděkoval dárcům a všem, kteří se podíleli na uskutečnění výstavy.
Ve Fakultní nemocnici Olomouc potrvá výstava do 8. listopadu 2013. Do konce roku bude možné ji zhlédnout na několika místech v Olomouci: na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (8.11. - 22.11.), u příležitosti Dne diecéze v kryptě katedrály sv. Václava (22.11. - 25.11.), na Caritas – VOŠ sociální (25.11.-20.12.) a v období vánočních svátků v prostorách baziliky Navštívení Panny na Svatém Kopečku (20.12.- 9.1. 2014). Poté se výstava „Být nablízku“ přemístí do Prahy.
Jiří Gračka

Fotografie ze zahájení výstavy

 

Plán putování výstavy „Být nablízku“
Termín 		Místo

2013 
20.10.-7.11.	Fakultní nemocnice Olomouc
8.11.-22.11. 	CM teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
22.11.-25.11. 	Katedrála sv. Václava v Olomouci
25.11.-19.12. 	Vyšší odborná škola sociální Caritas v Olomouci
20.12.-9.1. 	Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku

2014 
8.2.-28.2. 		Mladotův dům, Pražský Hrad
28.2.-14.3. 	Fakultní nemocnice Bohunice, Brno
14.3.-28.4. 	Dům léčby bolesti a Hospic sv. Josefa, Rajhrad
28.4.-19.5. 	Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
19.5.-9.6. 		Nemocnice Milosrdných bratří v Brně
9.6.-30.6. 		Jurkovičův sál, Svatý Hostýn
1.7.-20.7. 		Velehrad
21.7.-11.8 		Městská nemocnice Ostrava
11.8.-31.8. 	Fakultní nemocnice v Ostravě
1.9.-22.9. 		Biskupství v Ostravě
22.9.-12.10. 	LDN Radvanice
13.10.-31.10. 	Nemocnice Nový Jičín
1.11.-30.11. 	Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
1.12.-31.12. 	Biskupství v Hradci Králové

2015 
7.1.-16.2. 		Hospic sv. Anežky v Červeném Kostelci

 

 

Ozvěny nejen v médiích

Zprávy na internetu

Výstava Být nablízku u Milosrdných bratří. In Hospitalita, 2014, č. 1, str. 21.
Viz: http://www.milosrdni.cz/res/data/004/000494.pdf

„Být nablízku“ – výstava fotografií o poslání nemocničních kaplanů (19. 5. 2014)
Viz: http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/byt-nablizku-vystava-fotografii-o-poslani-nemocnicnich-kaplanu-475500

Chalánková: Nemocniční kaplani léčí duši (10. 4. 2014)
Viz: http://www.top09.cz/co-delame/komentare/chalankova-nemocnicni-kaplani-leci-dusi-15490.html

Vernisáží výstavy „Být nablízku“ zahájil rajhradský hospic oslavy 15. výročí své existence (21. 3. 2014).
Viz: http://rajhrad.charita.cz/fotogalerie/vernisazi-vystavy-byt-nablizku-zahajil-rajhradsky-hospic-oslavy-15-vyroci-sve-existence/

Být nablízku. Černobílé fotografie vypovídají o službě nemocničních kaplanů (5. 3. 2014)
Viz: http://www.centrumnews.cz/zdravi/byt-nablizku-cernobile-fotografie-vypovidaji-o-sluzbe-nemocnicnich-kaplanu-65347

Obrazem: Výstava Být nablízku ukazuje poslaní kaplanů (4. 3. 2014)
Viz: http://brnensky.denik.cz/kultura_region/obrazem-vystava-byt-nablizku-ukazuje-poslani-kaplanu-20140304.html

Jsme nemocným nejblíž. Naše povolání: kaplanky
Viz: http://olomouc.idnes.cz/v-olomoucke-nemocnici-slouzi-kaplanky-dht-/olomouc-zpravy.aspx?c=A131112_1999007_olomouc-zpravy_tas (8. 12. 2013)
Viz: http://www.tribune.cz/clanek/31448-jsme-nemocnym-nejbliz-nase-povolani-kaplanky (12. 11. 2013)
V olomoucké arcidiecézi lidem pomáhají nemocniční kaplani (21.10.2013)
Viz: http://www.invarena.cz/?p=12102

Být nablízku: služba nemocničních kaplanů ve fotografii (21.10.2013)
Viz: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/archiv/2012/cervenec/select_category/17/clanek/byt-nablizku-sluzba-nemocnicnich-kaplanu-ve-fotografii/

Vernisáž putovní výstavy o službě nemocničních kaplanů (15. 10. 2013)
Viz: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/vernisaz-putovni-vystavy-o-sluzbe-nemocnicnich-kaplanu/

Zprávy v tisku

Nemocniční kaplani jsou nemocným nablízku. In Katolický týdeník, 2013, č. 45, s. 2.
Viz: KT, Nemocniční kaplani jsou nemocným nablízku
V olomoucké fakultní nemocnici byla zahájena výstava o nemocničních kaplanech. In Oldin, 2013, č. 11. str. 13.
Viz: OLDIN, článek
Nemocniční kaplani zůstávají až do úplného konce. In 5+2 dny, Kroměřížsko, 19. 9. 2013.
Viz: http://kromeriz.5plus2.cz/35913/nemocnicni-kaplani-zustavaji-az-do-uplneho-konce