Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Psychiatrická léčebna Šternberk

 

Stránky nemocnice

 

Klinická pastorační péče

Všem pacientům a jejich příbuzným nabízíme duchovní a náboženskou službu prostřednictvím:

- individuálního rozhovoru a naslouchání
- četby Bible a různých povzbuzujících příběhů a textů
- společné modlitby
- zprostředkování návštěvy duchovního jakékoli registrované církve a náboženské společnosti
- přijetí svátostí (svátost pomazání nemocných, svátost smíření, eucharistie, …)
- možnosti účasti na mši svaté (po domluvě zajištěno doprovázení nemocného)

- dalších pastoračních aktivit


Kontakt:
Pavla Chudíková – nemocniční kaplan
Pondělí – pátek: 7:00 – 15:30, tel. 585085292, po 15:30 mobil: 775635508

Pastorační péče v Psychiatrické léčebně Šternberk