Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Odborné články a přednášky

 

Přednášky z Celostátního setkání katolických nemocničních kaplanů ve dnech
29. 9. - 3. 10. 2013 na Velehradě:

MUDr. Yvona Hrčková: Základy oboru vnitřního lékařství a psychické a sociální dopady na klienta, příp. rodinu a komunitu u vybraných interních onemocnění

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.: Základy oboru geriatrie a psychické a sociální dopady vybraných onemocnění na seniorskou populaci, příp. jejich rodinu a komunitu

MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D. (jr.), MUDr. Jiří Minařík: Základy klinické (hemato)onkologie

Základy lékařské a zdravotnické etiky
Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.: Základy lékařské a zdravotnické etiky

PhDr. David Černý: Etická dilemata spojená se začátkem lidského života

 

Diplomové práce

MA. Bc. Marie Maňáková: Charakteristika a poslání klinické pastorační péče a její podoby v České republice a v Rakousku. Olomouc, 2013. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta.

Bc. Miroslava Tobia Matějková: Duchovní služba nemocným ve Fakultní nemocnici Olomouc. Brno, 2010. Diplomová práce (Bc.). Masarykova Univerzita v Brně. Lékařská fakulta.

Bc. Miroslava Tobia Matějková: Znovuobjevení svátosti nemocných jako odpověď na současné trendy hledání cest k uzdravení. Pomazání nemocných – změna kontextu, změna praxe? Olomouc, 2012. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta.

 

Odborné články

MATĚJKOVÁ, M. T. Zajištění klinické pastorační péče ve FNOL. In Medicína pro praxi, 2012, č. 9(1), s. 36–38.

 

Odborné přednášky

HOŠŤÁLKOVÁ, M. Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě. Prezentace dokumentu Papežské rady pro laiky. Přednáška ze setkání s pracovníky ve zdravotnictví dne 18. 10. 2012 v Olomouci

 

Přednášky z Celostátního setkání katolických nemocničních kaplanů ve dnech
1. 10. - 4. 10. 2012 na Velehradě:

ThLic. Michal Umlauf: Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými

PhDr. Marie Dlabačová, DiS.: Komunikační dovednosti ve zdravotnictví

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová: Od narození s problémy…(doprovázení rodičů dětí se závažnou patologií novorozeneckého věku v nemocnici i následné péči)

PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.: Doprovázení pozůstalých