Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Nemocnice Vyškov

Stránky nemocnice

 

Klinická pastorační péče (duchovní služba) v Nemocnici Vyškov

Mgr. Jiří Štreit, jáhen, jstreit@tiscali.cz,  tel.724 566 700 je ve službě nemocničního kaplana k dispozici vždy v úterý od 14:00 do bohoslužby.

O udělení svátostí je možno požádat na telefonu farního úřadu 739 246 000
nebo v kapli v době bohoslužeb.

Bohoslužby v nemocniční kapli Panny Marie Bolestné vždy 18:15 :
út: bohoslužba slova nebo mše sv. jáhen/kněz
čt: bohoslužba slova akolyta
so: mše sv.; před a po udělují kněží svátosti
ne: bohoslužba slova jáhen/akolyta
vždy v 18:00 se kostelnice modlí růženec