Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Nemocnice Vsetin

Stránky nemocnice

 

Klinická pastorační péče (duchovní služba) v Nemocnici Vsetín

Drazí nemocní, jsme zde pro vás
a nabízíme vám doprovázení v tom, co právě prožíváte. Nasloucháme vašim bolestem i radostem, úzkostem i očekáváním. A také jsme zde pro vaše příbuzné.

Můžeme se s vámi setkat při:
- rozhovoru
- četbě Bible a křesťanské duchovní literatury
- modlitbě
- slavení svátostí
- zprostředkování návštěvy katolického kněze, evangelického faráře nebo duchovního jakékoli jiné registrované církve a náboženské společnosti v ČR (včetně možnosti slavení svátostí)

Na setkání s vámi se těší nemocniční kaplani (pastorační asistenti Římskokatolické církve)

Bc. Marta Koňaříková, vedoucí NK  tel. 733741582

Mgr. Jan Mokrý  tel. 731894043

Kontaktovat nás můžete vy nebo vaši příbuzní. O zprostředkování naší návštěvy můžete také požádat zdravotní sestry.

 

 

Informace o vyslání nemocničních kaplanů se dále objevila na serverech:

Valašských internetových novin

Města Vsetín

Zlín.cz

Zpráva byla umístěna i na Facebook