Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Vojenská nemocnice Olomouc

Stránky nemocnice

Informace o klinické pastorační péči (duchovní službě) ve Vojenské nemocnici Olomouc

Nemoc vybízí k zamyšlení nad lidským životem obecně i nad životem osobním každého, kdo se s ní setká, ať už jako pacient či blízký člověk toho, kdo onemocněl. Vyvolává řadu otázek: Proč? Proč já? Čeho jsem chtěl v životě dosáhnout? Co chci v životě ještě udělat? Stihnu to? Co očekávám od života? Má život smysl? Má život s utrpením smysl?

Při hledání odpovědi na tyto otázky a řešení životních obtíží Vám i Vašim příbuzným a přátelům nabízíme pomoc prostřednictvím:
 - rozhovoru
 - četby Bible
 - modlitby
 - zprostředkování návštěvy duchovního jakékoli registrované církve a náboženské společnosti (včetně možnosti slavení svátosti)
 - slavení svátosti

Kdykoli nás můžete kontaktovat Vy nebo Vaši příbuzní.
O zprostředkování naší návštěvy můžete též požádat všeobecné sestry.

Dispečink klinické pastorační péče – nemocniční kaplanka:
sestra Mgr. Anežka Zdenka Petříková, CM -mobil: 736 239 025

O udělení svátosti můžete přímo požádat také kněze P. Bedřicha Hanáka, O. Praem. - mobil: 607 847 485

Mše svatá každou neděli v 10:00 a ve středu a pátek v 16:45 ve zdejším kostele Sv. Štěpána v areálu Klášterního Hradiska.
Předsíň kostela je ke ztišení a modlitbě přístupná kdykoliv.