Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích

Stránky nemocnice

Klinická pastorační péče (duchovní služba)

Nemocnice úzce spolupracuje s vizovickou farností, v nemocniční kapli Panny Marie Dobré Rady se koná 1x týdně mše svatá, a to v pondělí ve 13:45.

O udělení svátostí mohou pacienti přímo požádat kněze:
P. Mgr. Josef Rosenberg, mob.: 734 435 431.
Pastorační rada:

Antonín Kročil - předseda
Martina Krajčová
Bc. Markéta Řeháková
Mgr. Robert Psota - nemocniční kaplan, mob: 731 179 490
e-mail: pastoracnirada@nmbvizovice.cz


Milosrdní bratři:

bratr Martin Richard Macek, provinční delegát