Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Nemocnice Uherský Brod

Stránky nemocnice

 

Nemocnice spolupracuje s Farním úřadem Uherský Brod a Oblastní charitou Uherský Brod na duchovní péči.

Farní úřad Uherský Brod zabezpečuje:
kněze, kteří dochází do nemocnice a udělují svátosti, např.: pomazání nemocných, svatá zpověď,
připravujeme společně vznik nemocniční kaple, kde budou slouženy mše svaté a rovněž zde bude místo pro ztišení a osobní modlitbu.

Oblastní charita Uherský Brod ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým zabezpečuje:
nemocniční kaplany, kteří jsou pravidelně školeni a jsou členy Katolické asociace nemocničních kaplanů.

 

 

Soubory ke stažení:
Leták - příjem
Klinická pastorační péče