Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Stránky nemocnice

 

Informace o klinické pastorační péči (duchovní službě) v Uherskohradištské nemocnici

Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s. zajišťuje nemocniční kaplan
P. Antonín Klaret Dabrowski (mobil: 730597388, e-mail: klaret.ofm@centrum.cz).

Nemocniční kaplan koná návštěvy nemocných vč. vysluhování svátostí (Svátost smíření, Svátost pomazání nemocných, Eucharistie).

Nedělní mše svatá se slaví každou sobotu v 16:00 v době letního času a v 15:00 v období zimního času ve 4. patře interního pavilonu G.

Každý čtvrtek v 16:00 (mimo červenec a srpen) se slaví mše svatá v zasedací místnosti pavilonu chirurgických oborů C ve 3. podlaží.