Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké

Logo

Stránky nemocnice

Klinická pastorační péče (duchovní služba) ve Svitavské nemocnici, a.s.

Období nemoci vede mnohé z nás k zamyšlení nad lidským životem obecně a nad životem osobním. Rádi bychom vám poskytli oporu při hledání odpovědí na otázky, které si kladete a snad i pomoc při řešení životních obtíží, které Vám i Vašim příbuzným a přátelům období nemoci přináší. Nabízíme vám duchovní oporu a pomoc prostřednictvím:
 - rozhovoru
 - četby Bible
 - modlitby
 - zprostředkování návštěvy duchovního jakékoli registrované církve a náboženské
   společnosti v ČR

Kontaktovat nás kdykoli můžete Vy sami nebo Vaši příbuzní.
O zprostředkování naší návštěvy též můžete požádat zdravotní sestry.

Kontakt:
Bc. Marta Maráková, nemocniční kaplan
Mobil: 739 676 740

K osobnímu setkání k dispozici:
 - úterý 8:30 - 11:30 a 12:30 - 15:30 hod.
 - středa 8:30 - 11:30 a 12:30 - 15:30 hod.
 - čtvrtek 10:00 - 12:00 hod.

O udělení svátostí můžete přímo požádat také kněze:
P. Mgr. Václav Dolák - mobil: 604 326 621

Mše sv. každou sobotu v 18:00 (nedělní platnost) a v neděli v 7.30 v kostele sv. Josefa (červený kostel u oddělení psychiatrie). Půl hodiny přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření.

 

Zdraví se dotýká i duchovního blaha, rozhovor s nemocniční kaplankou